Covıd-19 Sürecine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu? Ödeme için istenilen belgeler nelerdir?

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Covid-19 PCR test bedelleri yıllık 4 adetle sınırlı olmak kaydıyla 250 TL’ye kadar (%10 hasta katılım payı düşülerek) Vakfımızca karşılanmaktadır. 4 adet Covid-19 PCR test ödemesi gerçekleşmiş olan üye için sistem 5.girişe izin vermemektedir. Bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) içinde kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devretmez. Bir sonraki takvim yılında 4 adet test yaptırabilme hakkı yeniden doğar. Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde yapılan testler de bu haktan düşmektedir.

Sağlık kuruluşlarına müracaat sırasında dikkat edilmesi gereken husus, hizmet alınacak kuruluşun Vakfımızla anlaşması olsun ya da olmasın, Covid-19 PCR testlerinin üyelerimiz adına fatura edilmesi (provizyon sistemine girişinin yapılmaması) ve söz konusu fatura karşılığı bedellerin Şubelerimiz aracılığı ile alınmasıdır.

Şubelerde tüm personele, şube talebi doğrultusunda bir sağlık kurumu tarafından toplu olarak yapılan testlerde Şube adına düzenlenen faturalar ödenememektedir. İlgili kurumlardan sağlık hizmetini alan kişi adına fatura talep edilmelidir.

Ödeme yapılabilmesi için kişi adına düzenlenmiş hasta sevk kağıdı (sadece covid test bedeli ödemeleri için doktor kaşe imzası olmayan üye isim soy isim ve sicil bilgisi yazılı hasta kağıdı yeterlidir), fatura ve test sonucu belgesinin ibrazı yeterlidir. Covid-19 PCR test bedeli olarak kesilmemiş faturalar için detay hizmet dökümü de eklenmelidir.

Antijen testi Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Covid-19 için önerilen test;  ağız-burun sürüntüsünden yapılan PCR testidir. Ancak tanı testleri arasında kan ya da ağız-burun sürüntüsünden yapılabilen hızlı antijen testleri de yer almaktadır. Hasta, yapılacak testin mahiyetini bilemeyeceğinden antijen test bedelleri de Vakfımızca ödenmekte olup, yıllık PCR test adet sayısından düşülmektedir.

Antikor testleri (IgG-IgM) Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Antikor testleri hastalığı geçirenlerde genellikle 10. günde IgM antikorlarının, 10-14.günlerde IgG antikorlarının pozitif saptanabildiği ve IgG antikoru pozitif saptanan yani Covid-19 geçiren kişinin tamamen bağışık olduğu anlamına gelmediği ve yeniden enfeksiyon geçirmeyeceğine dair yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeniyle Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır.

Covid-19 PCR test bedelini tahsil edebilmek için belirli bir süre var mı? Şubeye fatura ibrazı zorunlu mudur?

Covid-19 PCR testine ilişkin fatura bedelinin tahsili için herhangi bir ibraz süresi bulunmamakta olup, test yaptıran personelin bulaş riski açısından test sonucu negatif şekilde neticelenmeden Şubelerimize müracaat etmemesi gerekmektedir.

Üyelerimizin faturalarını Şubelerimize gitmeden tahsil edebilmelerini sağlamak amacıyla, fatura ve test sonuç raporlarını tedavi gideri girişini yapacak şube çalışanına mail olarak iletmeleri durumunda, (sadece covid-19 test bedeline ilişkin faturalar için fotoğraf görüntüsünün de mail olarak gönderilmesi kabul edilecektir) işlem başlatılacak ve VIT sistemi üzerinden uygun görülen bedel Vakfımız üyelerine ödenecektir.

Covid-19 PCR testini nerede yaptırabilirim?

Testi yapmaya yetkilendirilmiş anlaşmalı/anlaşmasız tüm özel sağlık hizmet sunucuları ile resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Covid-19 PCR testi için kişi ödemeli olarak fiyat anlaşması sağlanan özel sağlık kuruluşları, esv.vakifbank.com.tr adresinde Sağlık-Üye İşlemleri-PCR alanında listelenmiştir.

Covid-19 PCR testi ve tedavisine ilişkin faturalar ne kadar sürede ödenir?

VIT sistemi üzerinden Vakfımıza intikal ettirilen evraklar, mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenmekte olup, inceleme sonrasında uygun bulunan tutarlar üyemizin hesabına ödenmektedir. Tedaviye ilişkin tüm fatura detayları aynı titizlik ve hassasiyetle incelenmektedir. Pandemi sürecinde taleplerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu incelemenin belirli bir süre alacağı tabii olmakla birlikte, Vakfımıza ulaşan taleplerin değerlendirilme ve ödeme işlemlerinin 9 günlük bir sürede tamamlanması öngörülmüşken uygulamada süreler 3 iş gününe kadar indirilmiştir.

Vakıf Pazarlama A.Ş. personeli olup, Bankamızda görevlendirilen temizlik personeli, güvenlik vb. kişiler için Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Bankamızda görevlendirilen Vakıf Pazarlama A.Ş. personelinin sosyal güvencelerinin SGK olması ve Vakıf üyesi olmamaları nedeniyle bu gibi kişiler için herhangi bir tedavi gideri ödemesi yapılmamaktadır.

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel, ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihlerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği ilgi b’de kayıtlı Duyurumuz ile bildirilmişti.

Bulaş riskinin devam etmesi sebebiyle acil olmadığı müddetçe virüsün en çok alınma riski bulunan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmaması amacıyla, söz konusu uygulamamız ikinci bir talimatımıza kadar uzatılmıştır. Bu sebeple;

  •  İlaç Kullanım Raporları:

Vakfımız üyelerinin mevcut durumda ve süresi sona erecek olan ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri uzatılmış olup uygulamanın sona ereceği tarih tekrar duyuruluncaya  kadar  rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

  •   Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü, anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir.

Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

Söz konusu uygulama sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olup, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edileceği hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BAŞKANLIĞI

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

İlgide kayıtlı duyuru ile ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel olarak, ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihlerinin 01.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği duyurulmuştu.

Acil olmadığı müddetçe virüsün en çok bulaşma riski bulunan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmaması amacıyla söz konusu uygulamamız 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar;

İlaç Kullanım Raporları:

Vakfımız üyelerinin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında sona erecek ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar tekrar rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir.

Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda; ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura veya kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

Uygulama 31.12.2020 tarihine kadar sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olacak olup, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BAŞKANLIĞI

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/119/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Küresel Salgın” olarak tanımlanan COVID-19 (Koronavirüs), hastalığının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla, uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında;

  •  İlaç Kullanım Raporları:

                     Vakfımız üyelerinin 01.03.2020 – 01.06.2020 tarihleri arasında sona erecek ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 01.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar tekrar rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

  •   Raporlu İlaçların Temini:

                     Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir

                     Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura veya kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.                     

                     Uygulama 01.06.2020 tarihine kadar sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olacak, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edilecektir.

                     Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Maltepe Sağlık Merkezi’nin Taşınması Hakkında

Vakfımıza bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Ankara Maltepe Sağlık Merkezi, Kızılay Mahallesi, Necatibey Caddesi No:61 Çankaya/Ankara adresine taşınacağı için 11.10.2019 – 20.10.2019 tarihleri arasında hizmet veremeyecektir.

Üyelerimiz 11.10.2019 – 20.10.2019 tarihleri arasında kan alımı ve laboratuvar işlemleri için Ankara Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası veya VakıfBank Operasyon Merkezi Binası’ndaki revirleri kullanabileceklerdir.

Sağlık Merkezimiz 21.10.2019 tarihinden itibaren yeni adresinde, Ankara Sağlık Merkezi adıyla ve yenilenen kadrosu ile hizmet vermeye devam edecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI
BAŞKANLIĞI

Sağlığımıza Dair Yeni Duyurular

Sandığımız (ESV) aracılığıyla yapılan ve aşağıda yer alan sağlık alanındaki yeni duyurular Derneğimiz Web sitesine eklenmiştir.

Yeni eklenen duyurular ve  diğerleri için;

https://www.vbemder.org.tr/sandiklarimiza-dair/

>Geri Ödeme Kapsamında Olmayan İlaçlar Hakkında (09.09.2019)
>Robotik Cerrahi Yöntemi İle Yapılan Tedaviler (06.09.2019)
>Sağlık Yönetmeliği Değişikliği (06.09.2019)
>Sağlık Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında (17.07.2019)
>ESV Sağlık Haberleri (07.01.2019)
>Lise ve Dengi Öğrenim İle Yüksek Öğrenimden Mezun Olan Erkek Çocuklarının Vakfın Sağlık Yardımlarından Yararlandırılması (20.11.2018)

 

 

Doğum-emzirme yardımı, işitme cihazı, gözlük çerçeve ve cam fiyatları hakkında

Vakfımız üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için ödenmekte olan doğum yardımı, işitme cihazı, gözlük cam ve çerçeve fiyatları 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere (KDV dahil) aşağıdaki şekliyle güncellenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

DETAY   ESKİ FİYAT      YENİ FİYAT
İşitme Cihazı (Tek) 1.500,00 TL 2.250,00 TL
Çerçeve    200,00 TL    250,00 TL
Cam (Çift cam fiyatı olup cam numarası fark etmeksizin ödenecek en yüksek tutardır. Bifokal camda belirlenen tutarın 2 katı ödenir.)    120,00 TL    150,00 TL
Doğum Yardımı                                                                                                                      Normal 2.500,00 TL 5.000,00 TL
                                                            Sezaryen 3.250,00 TL 4.000,00 TL
Emzirme Yardımı 179,00 TL TL 1.000,00 TL

Beyoğlu Sağlık Merkezinin Taşınması Hakkında

Vakfımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Beyoğlu Sağlık Merkezi, Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli/ İSTANBUL adresine taşınacağından 01.03.2019 tarihinde hizmet veremeyecektir. Sağlık merkezimiz 04.03.2019 tarihinden itibaren taşındığı yeni adresinde, Mecidiyeköy Sağlık Merkezi adıyla ve aynı kadro ile hizmet vermeye devam edecektir.

Beyoğlu Sağlık Merkezinin Taşınması Hakkında

Kadıköy Sağlık Merkezinin Vakıfbank Spor Sarayına Taşınması

Vakfımıza bağlı Kadıköy Sağlık Merkezi’nin 07.06.2018 tarihinden itibaren Vakıfbank Spor Sarayı’nda hizmet vermeye başlayacağı 04.06.2018 tarihinde Bankamız teşkilatına duyurulmuştu. Ancak inşaat işlerinde meydana gelen gecikme nedeniyle, söz konusu sağlık merkezimiz yeni adresinde 12.06.2018 tarihinden itibaren aynı kadro ile hizmet vermeye başlayacaktır.

SAĞLIK MERKEZİ ADRES

Vakıfbank Spor Sarayı

Selami Ali Mahallesi Vakıf Sokak No:8 Üsküdar / İSTANBUL