Sağlık İşleri Whatsapp İletişim Hattı Sağlık İşleri Müdürlüğü Kurulması

Değerli Emeklilerimiz,Emekli Sandığımızın ESV/OSGV Portalında bugün (2 Ekim 2023 Pazartesi) itibariyle yapılan açıklamada;

Üyelerimizin, WhatsApp üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğü ile mesajlaşarak soru ve önerilerini iletebilmeleri, ihtiyaç duydukları hizmetler hakkında hızlı destek alabilmeleri için Whatsapp İletişim Hattı kurulduğu,

Üyelerimiz telefon, mail gibi mevcut iletişim kanallarına ek olarak hafta içi ve hafta sonu (yalnızca acil hallerde) mesai saatleri içinde (09:00-18:00) WhatsApp platformu üzerinden mesajlaşma yolu ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ile daha hızlı erişim sağlayabileceği,Üyelerimizin mesajlarında Ad soyad, sicil numarası ve taleplerini kısaca iletmeleri beklendiği,

Belirtilmekte olup, emeklilerimiz için son derece yararlı olacağını düşündüğümüz uygulamaya konulan sözkonusu WhatsApp İletişim Hattı esasları ilgili portaldan aynen alınarak aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

• Üyelerimiz 0 538 9382636 nolu Sağlık İşleri Müdürlüğü WhatsApp numarasını telefonlarına kaydederek yazışma başlatabilecektir.
• Üyemiz görüşmeyi başlattığında profil resminde VakıfBank ESV ikonunu görecektir.
• Üyelerimizin mesajları hafta içi sorumlu personel tarafından karşılanacak, ilgilisine yönlendirmesi yapılacak, ilgili personelin üyemiz ile iletişime geçmesi yoluyla karşılanacaktır. Hafta sonu ise nöbetçi personel tarafından acil olan durumlarla ilgili üye talepleri karşılanacak, acil olmayan talepler gelmesi halinde talebin hafta içi karşılanacağı üyemize bildirilecektir.
• WhatsApp numaramız, gelen görüntülü ve sesli aramaya, dosya paylaşımına kapalı olacak, grup kurulamayacak ve herhangi bir gruba dahil edilemeyecektir. Sadece yazışma amaçlı kullanılacaktır.

Whatsapp İletişim Hattımıza erişim;

• Haftaiçi (09:00-18:00)
• Haftasonu yalnızca acil durumlarda (09:00-18:00) olmak üzere mesaj yoluyla olacaktır.

Tüm bu açıklamalara https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/203/saglik-isleri-whatsapp-iletisi linkinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinize.

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Bilindiği üzere Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel, üyelerimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren süresi uzatılan ilaç kullanım raporlarının 31.12.2022 tarihinde sona erdirileceği, bu tarih itibariyle raporların yenilenmesi gerektiği ve bundan sonra raporlu ilaçların yeniden reçete düzenlenmesi şartıyla temin edileceği ilgi (f)’de kayıtlı duyurumuz ile bildirilmişti. Mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti ihtiyaçları ve raporların yenilenmesi için sağlık tesislerine yapılan başvurularda yoğunluk yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanlığınca rapor sürelerinin 30.06.2023 tarihine uzatılacağı duyurulmuştur.

Bu sebeple;

– İlaç Kullanım Raporları/Sağlık Kurulu Raporları:

Vakfımız üyelerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren sona ermiş/sona erecek olan ilaç kullanım raporları/Sağlık kurulu raporlarının süresi, 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

– Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, 30.06.2023 tarihine kadar yeniden reçete edilmeksizin, anlaşmalı eczanelerimizden temin edilmeye devam edilebilecektir. Bu tarih itibariyle uygulama sona erecektir.

– Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları:

Sağlık Bakanlığınca, pandemi sebebiyle süresi uzatılan endikasyon dışı ilaç kullanım raporlarının süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Endikasyon dışı ilaç kullanım raporuna bağlı olarak ilaç alımı yapan üyelerimizin, tedavilerini takip eden hekimlerin Sağlık Bakanlığı’na yeniden başvuru yapması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM
SANDIĞI BAŞKANLIĞI

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/181/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

İlaç Kullanım Raporları, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları:

Vakfımız üyelerinin pandemi sebebiyle süresi uzatılan ilaç kullanım raporları ve endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının süresi, 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tarih itibariyle bu raporların yenilenmesi gerekecektir.

Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, 31.12.2022 tarihine kadar yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü, anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir. Bu tarih itibariyle uygulama sona erecektir

Raporlu kullanılan ilaçların, Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda reçete, ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/173/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel, üyelerimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren süresi sona ermiş/sona erecek olan ilaç kullanım raporu sürelerinin ikinci bir talimatımıza kadar uzatıldığı ve raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği ilgi (c)’de kayıtlı duyurumuz ile bildirilmişti.

                     Hastalığın etkisinin azalması ve nispeten seyrinin değişmesi nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından söz konusu uygulama 30.04.2022 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır. Bu kapsamda;

  •  İlaç Kullanım Raporları, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları:

                     Vakfımız üyelerinin pandemi sebebiyle süresi uzatılan ilaç kullanım raporları ve endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının süresi, 30.06.2022 tarihinde sona erecek olup belirtilen tarih itibariyle söz konusu raporların yenilenmesi gerekecektir.

  •   Raporlu/Raporsuz İlaçların Temini:

                     Raporsuz veya sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, 30.06.2022 tarihinden itibaren, Sağlık tesisleri tarafından manuel olarak düzenlenen  kağıt reçete  ve/veya Vakfımız kliniklerinden elektronik reçete düzenlenmesi suretiyle anlaşmalı eczanelerimizden temin edilecektir.

                     Raporlu veya raporsuz kullanılan ilaçların, Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda reçete, ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

                        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/161/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Acıbadem Sağlık Grubuna Bağlı Hastanelerde Verilen Yatarak Tedavi Hizmetleri Hakkında

Vakfımız üyeleri ile üyelerin bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerden gördükleri tedavi hizmeti alımlarında;

-Üyelerimizden yüksek tutarlı malzeme farklarının tahsil edilmesi, söz konusu malzemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Vakfımızca talep edilmesine rağmen tarafımıza iletilmemesi,

-İlgili branşta uzman hekim bulunmaması nedeniyle hasta tercihi olmaksızın hizmetlerin öğretim üyesi tarafından sunulması hallerinde üyelerden öğretim üyesi farkı tahsil edilmesi,

-Ödeme işlemine dayanak olarak talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi,

-Onaya tabi işlemler kapsamında, onay alınmaksızın yapılan hizmetler sonrasında üyelerimizden tedavi hizmet bedelinin tahsil edilmeye çalışılması

sebeplerinden dolayı üyelerimizin mağduriyetini önlemek adına yeni protokol düzenlemesi yapılıncaya kadar 15.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Acıbadem Sağlık Grubuna bağlı tüm hastanelerde, bütün branşlarda provizyon sistemi üzerinden “yatarak tedavi hizmeti” sunumunun kapatılmasına, bu tarihten sonra  talep edilecek yatarak tedavi hizmetlerinde üye ödemeli olarak ilgili sürecin yönetilmesine karar verilmiştir.

Üyelerimizin mağdur olmamaları adına, yatarak alacakları (ameliyat ve/veya medikal yatış) tedavi hizmetlerini mümkün olduğunca adı geçen grubun bulunduğu illerdeki diğer anlaşmalı sağlık kuruluşlarından almaları, zorunlu olarak Acıbadem Sağlık Grubundan alınacak yatarak tedavi hizmeti olması halinde ise söz konusu hastanelerden proforma fatura talep ederek Vakfımızla irtibata geçmelerinin üyelerimizin menfaati açısından uygun olacağı hususlarında,

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM
SANDIĞI BAŞKANLIĞI

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/137/acibadem-saglik-grubuna-bagli

Covıd-19 Sürecine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu? Ödeme için istenilen belgeler nelerdir?

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Covid-19 PCR test bedelleri yıllık 4 adetle sınırlı olmak kaydıyla 250 TL’ye kadar (%10 hasta katılım payı düşülerek) Vakfımızca karşılanmaktadır. 4 adet Covid-19 PCR test ödemesi gerçekleşmiş olan üye için sistem 5.girişe izin vermemektedir. Bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) içinde kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devretmez. Bir sonraki takvim yılında 4 adet test yaptırabilme hakkı yeniden doğar. Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde yapılan testler de bu haktan düşmektedir.

Sağlık kuruluşlarına müracaat sırasında dikkat edilmesi gereken husus, hizmet alınacak kuruluşun Vakfımızla anlaşması olsun ya da olmasın, Covid-19 PCR testlerinin üyelerimiz adına fatura edilmesi (provizyon sistemine girişinin yapılmaması) ve söz konusu fatura karşılığı bedellerin Şubelerimiz aracılığı ile alınmasıdır.

Şubelerde tüm personele, şube talebi doğrultusunda bir sağlık kurumu tarafından toplu olarak yapılan testlerde Şube adına düzenlenen faturalar ödenememektedir. İlgili kurumlardan sağlık hizmetini alan kişi adına fatura talep edilmelidir.

Ödeme yapılabilmesi için kişi adına düzenlenmiş hasta sevk kağıdı (sadece covid test bedeli ödemeleri için doktor kaşe imzası olmayan üye isim soy isim ve sicil bilgisi yazılı hasta kağıdı yeterlidir), fatura ve test sonucu belgesinin ibrazı yeterlidir. Covid-19 PCR test bedeli olarak kesilmemiş faturalar için detay hizmet dökümü de eklenmelidir.

Antijen testi Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Covid-19 için önerilen test;  ağız-burun sürüntüsünden yapılan PCR testidir. Ancak tanı testleri arasında kan ya da ağız-burun sürüntüsünden yapılabilen hızlı antijen testleri de yer almaktadır. Hasta, yapılacak testin mahiyetini bilemeyeceğinden antijen test bedelleri de Vakfımızca ödenmekte olup, yıllık PCR test adet sayısından düşülmektedir.

Antikor testleri (IgG-IgM) Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Antikor testleri hastalığı geçirenlerde genellikle 10. günde IgM antikorlarının, 10-14.günlerde IgG antikorlarının pozitif saptanabildiği ve IgG antikoru pozitif saptanan yani Covid-19 geçiren kişinin tamamen bağışık olduğu anlamına gelmediği ve yeniden enfeksiyon geçirmeyeceğine dair yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeniyle Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır.

Covid-19 PCR test bedelini tahsil edebilmek için belirli bir süre var mı? Şubeye fatura ibrazı zorunlu mudur?

Covid-19 PCR testine ilişkin fatura bedelinin tahsili için herhangi bir ibraz süresi bulunmamakta olup, test yaptıran personelin bulaş riski açısından test sonucu negatif şekilde neticelenmeden Şubelerimize müracaat etmemesi gerekmektedir.

Üyelerimizin faturalarını Şubelerimize gitmeden tahsil edebilmelerini sağlamak amacıyla, fatura ve test sonuç raporlarını tedavi gideri girişini yapacak şube çalışanına mail olarak iletmeleri durumunda, (sadece covid-19 test bedeline ilişkin faturalar için fotoğraf görüntüsünün de mail olarak gönderilmesi kabul edilecektir) işlem başlatılacak ve VIT sistemi üzerinden uygun görülen bedel Vakfımız üyelerine ödenecektir.

Covid-19 PCR testini nerede yaptırabilirim?

Testi yapmaya yetkilendirilmiş anlaşmalı/anlaşmasız tüm özel sağlık hizmet sunucuları ile resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Covid-19 PCR testi için kişi ödemeli olarak fiyat anlaşması sağlanan özel sağlık kuruluşları, esv.vakifbank.com.tr adresinde Sağlık-Üye İşlemleri-PCR alanında listelenmiştir.

Covid-19 PCR testi ve tedavisine ilişkin faturalar ne kadar sürede ödenir?

VIT sistemi üzerinden Vakfımıza intikal ettirilen evraklar, mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenmekte olup, inceleme sonrasında uygun bulunan tutarlar üyemizin hesabına ödenmektedir. Tedaviye ilişkin tüm fatura detayları aynı titizlik ve hassasiyetle incelenmektedir. Pandemi sürecinde taleplerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu incelemenin belirli bir süre alacağı tabii olmakla birlikte, Vakfımıza ulaşan taleplerin değerlendirilme ve ödeme işlemlerinin 9 günlük bir sürede tamamlanması öngörülmüşken uygulamada süreler 3 iş gününe kadar indirilmiştir.

Vakıf Pazarlama A.Ş. personeli olup, Bankamızda görevlendirilen temizlik personeli, güvenlik vb. kişiler için Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Bankamızda görevlendirilen Vakıf Pazarlama A.Ş. personelinin sosyal güvencelerinin SGK olması ve Vakıf üyesi olmamaları nedeniyle bu gibi kişiler için herhangi bir tedavi gideri ödemesi yapılmamaktadır.

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel, ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihlerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği ilgi b’de kayıtlı Duyurumuz ile bildirilmişti.

Bulaş riskinin devam etmesi sebebiyle acil olmadığı müddetçe virüsün en çok alınma riski bulunan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmaması amacıyla, söz konusu uygulamamız ikinci bir talimatımıza kadar uzatılmıştır. Bu sebeple;

  •  İlaç Kullanım Raporları:

Vakfımız üyelerinin mevcut durumda ve süresi sona erecek olan ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri uzatılmış olup uygulamanın sona ereceği tarih tekrar duyuruluncaya  kadar  rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

  •   Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü, anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir.

Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

Söz konusu uygulama sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olup, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edileceği hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BAŞKANLIĞI

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

İlgide kayıtlı duyuru ile ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel olarak, ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihlerinin 01.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği duyurulmuştu.

Acil olmadığı müddetçe virüsün en çok bulaşma riski bulunan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmaması amacıyla söz konusu uygulamamız 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar;

İlaç Kullanım Raporları:

Vakfımız üyelerinin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında sona erecek ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar tekrar rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir.

Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda; ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura veya kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

Uygulama 31.12.2020 tarihine kadar sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olacak olup, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BAŞKANLIĞI

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/119/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Küresel Salgın” olarak tanımlanan COVID-19 (Koronavirüs), hastalığının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla, uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında;

  •  İlaç Kullanım Raporları:

                     Vakfımız üyelerinin 01.03.2020 – 01.06.2020 tarihleri arasında sona erecek ilaç kullanım raporlarının bitiş tarihleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 01.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar tekrar rapor yenilemesine gerek duyulmayacaktır.

  •   Raporlu İlaçların Temini:

                     Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, üyelerimize yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir

                     Raporlu kullanılan ilaçların Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar yeniden reçete edilmeden anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura veya kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.                     

                     Uygulama 01.06.2020 tarihine kadar sadece uzun süreli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan raporlu ilaçlar için geçerli olacak, diğer ilaç kullanımlarına ilişkin olarak reçete düzenlenmesi şartı aranmaya devam edilecektir.

                     Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.