Sağlık İşleri Whatsapp İletişim Hattı Sağlık İşleri Müdürlüğü Kurulması

Değerli Emeklilerimiz,Emekli Sandığımızın ESV/OSGV Portalında bugün (2 Ekim 2023 Pazartesi) itibariyle yapılan açıklamada;

Üyelerimizin, WhatsApp üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğü ile mesajlaşarak soru ve önerilerini iletebilmeleri, ihtiyaç duydukları hizmetler hakkında hızlı destek alabilmeleri için Whatsapp İletişim Hattı kurulduğu,

Üyelerimiz telefon, mail gibi mevcut iletişim kanallarına ek olarak hafta içi ve hafta sonu (yalnızca acil hallerde) mesai saatleri içinde (09:00-18:00) WhatsApp platformu üzerinden mesajlaşma yolu ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ile daha hızlı erişim sağlayabileceği,Üyelerimizin mesajlarında Ad soyad, sicil numarası ve taleplerini kısaca iletmeleri beklendiği,

Belirtilmekte olup, emeklilerimiz için son derece yararlı olacağını düşündüğümüz uygulamaya konulan sözkonusu WhatsApp İletişim Hattı esasları ilgili portaldan aynen alınarak aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

• Üyelerimiz 0 538 9382636 nolu Sağlık İşleri Müdürlüğü WhatsApp numarasını telefonlarına kaydederek yazışma başlatabilecektir.
• Üyemiz görüşmeyi başlattığında profil resminde VakıfBank ESV ikonunu görecektir.
• Üyelerimizin mesajları hafta içi sorumlu personel tarafından karşılanacak, ilgilisine yönlendirmesi yapılacak, ilgili personelin üyemiz ile iletişime geçmesi yoluyla karşılanacaktır. Hafta sonu ise nöbetçi personel tarafından acil olan durumlarla ilgili üye talepleri karşılanacak, acil olmayan talepler gelmesi halinde talebin hafta içi karşılanacağı üyemize bildirilecektir.
• WhatsApp numaramız, gelen görüntülü ve sesli aramaya, dosya paylaşımına kapalı olacak, grup kurulamayacak ve herhangi bir gruba dahil edilemeyecektir. Sadece yazışma amaçlı kullanılacaktır.

Whatsapp İletişim Hattımıza erişim;

• Haftaiçi (09:00-18:00)
• Haftasonu yalnızca acil durumlarda (09:00-18:00) olmak üzere mesaj yoluyla olacaktır.

Tüm bu açıklamalara https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/203/saglik-isleri-whatsapp-iletisi linkinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinize.

Maaş Artışları Hakkında

Değerli Emeklilerimiz,

Bilindiği üzere emeklilerimize yani bizlere, Temmuz ayında yapılması gereken maaş artışı; Ekim 2008’den beri uygulanmakta olan “devir yasası” gereği diğer SGK emeklilerinde de olduğu üzere 6 aylık kümülatif TÜFE oranına göre hesaplanmakta olup, bu oran % 19.77 olarak belirlenmiş ancak 2023 yılı Ocak ayında da uygulandığı gibi Devletimiz tarafından söz konusu orana ilaveten refah payı verileceği açıklanmış ve refah payı dahil belirlenen oran da %25 ile sınırlı kalmıştır.

Yaşanan ağır ekonomik koşullara ve yüksek oranlı hayat pahalılığına rağmen çok düşük olarak belirlenen bu oran; ayrıca devlet memurlarına oransal artışa ilaveten seyyanen verilen 8.077.-Liralık zam da dikkate alındığında çok düşük ve çok komik seviyede kalmıştır.

Bu nedenlerle bu oranın kabul edilmesi Derneğimizce mümkün görülmeyerek oranın düzeltilmesini teminen bilindiği üzere 10 Temmuz 2023 tarihinde; bu konuda işlem yapabilecek yegane merci olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 600 Milletvekilimizin tamamına; Derneğimizce hazırlanan e-mail gönderilmiş ayrıca söz konusu e-mail birçok emeklimiz tarafından ve Emekli Bankacılar Dernekleri Platformuna üye diğer gruplar ve üyeleri tarafından da yine milletvekillerine iletilmiş ve aynı gün konu hakkında siz değerli emeklilerimize de bilgi verilmişti.

Konuyla ilgili olarak 11.07.2023 tarihli parti grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli, Emeklilere verilen %25 oranındaki zammın Emekliler tarafından düşük bulunduğunu tespit ettiklerini ifade ederek %25 oransal artışa ilaveten aynen devlet memurlarına olduğu gibi 8.077. -Liralık seyyanen maaş artışının tüm emeklilere uygulanmasının teklifleri olduğunu belirtmiştir.

Ancak 12 Temmuz’da başlayıp 13 Temmuz gece yarısında biten Meclis görüşmeleri neticesinde; maalesef emeklilere verilecek zam oranı %25’te sınırlı tutulmuştur.

Belirlenen bu zam oranının; yukarıda vurguladığımız üzere devlet memurlarına verilen zam oranı dikkate alındığında ve mevcut yaşam koşulları değerlendirildiğinde kabul edilmesi mümkün değildir. Ancak bu aşamada; bugünden yarına da bu oranın düzeltilmesi de, sadece TBMM’nin yeni bir karar alması yani KANUNİ DÜZENLEME yapması dışında yasal olarak maalesef olası da değildir.

Bu nedenle bu çok düşük zam oranına mahkum edilen Ülkemizdeki tüm emekli gruplarıyla gerekli görüşmeler yapılarak hep birlikte konu, yasal zeminlerde protesto edilmelidir/edilecektir.

Değerli arkadaşlar, bu dönem % 25 olarak belirlenen düşük zam oranı dışında bilindiği üzere bizlerin;

-Ağırlıklı olarak Temmuz 2002-31.12.2004 arasında verilmeyen maaş zamları nedeniyle oluşan aynı şartlardaki eski-yeni emekli maaş farkları,

-Yine ağırlıklı olarak ÖSGV’na Bankamızın 17 yıl süreyle ödemediği Banka karşılıklarından kaynaklı olduğunu değerlendirdiğimiz ÖSGV düşük maaşlarının düzeltilmesi,

-Devir yasası nedeniyle Ekim 2008’den bu yana Emekli Sandığımızdan alamadığımız maaş artışlarında uygulanan 6 aylık kümülatif enflasyonun % 15’i oranındaki refah payları,

Gibi çok önemli ve acilen çözülmesi gereken problemlerimiz de vardır.

Ancak ÖSGV dışında bu hak kayıplarımızın düzeltilmesi; “devir yasası” uygulaması devam ettiği sürece yasal düzenleme yapılmadan maalesef mümkün değildir.

Bilindiği üzere bizler, diğer 16 sandık gibi SSK’nın geçici 20.maddesi kapsamında kurulmuş Özel Emekli Sandığımızdan maaş almaktayız ve diğer tüm 16 Özel Sandıklar gibi bizim Emekli Sandığımız da; aktüeryal dengesinin müsait olması halinde dahi, Ekim 2008’den itibaren uygulanan “devir yasası” kısıtlamaları, yani yasal kısıtlamalar nedeniyle; SGK’ca belirlenen maaş artış zamları üzerinde maalesef zam verememekte, yukarıda da belirtildiği üzere ağırlıklı olarak Temmuz 2002 – 31.12.2004 arasında emeklilerimize yapılmayan maaş artışlarından kaynaklı olan eski-yeni maaş farklarının düzeltilmesinde herhangi bir iyileştirme vs. yapamamakta ve yine Ekim 2008’den bu yana uygulanamayan refah payı uygulamasını hayata geçirememektedir.

Ayrıca bu konularda sadece Emekli Sandığımızın değil Bankamız üst düzey yönetiminin, Yönetim Kurulunun ve Ortaklarının da herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Buna rağmen Derneğimizin öteden beri sürdürdüğü bu yöndeki taleplerini olumlu şekilde değerlendiren ve emeklilerimize öteden beri katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapan Emekli Sandığımızca; 20.04.2023 tarihinde SGK’dan uzun uğraşılar ve yazılı taleplerine aldıkları olumsuz cevaba rağmen sürdürdükleri ısrarlı girişimleri neticesinde bir defaya mahsus olmak üzere SGK’dan aldıkları izin doğrultusunda; tarihimizde bir ilke imza atılarak emeklilerimize ödenen 13’er bin liralık Sosyal Yardım Ödemesine ilişkin Emekli Sandığımızın SGK’ya muhatap izin yazılarında; intibak dahil olmak üzere emeklilerimiz arasındaki maaş farklarının giderilmesine yönelik talebin de yer aldığı tarafımızca bilinmektedir.

Yeri gelmişken gerek bu ödeme ve gerekse ÖSGV’dan da tarihimizde ilk defa ve yine bir defaya mahsus olmak üzere alt limiti 1.000.-lira olarak belirlenen ve 2 maaşla sınırlı tutulan ve 31.01.2023 tarihinde ödemesi yapılan Sosyal Destek Ödemesi ve 30.01.2023 tarihinde; önceden ödenen 5.000.-liralık promosyona ilaveten 5.000.-lira olarak ödenen ek promosyon için; Başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere tekrar teşekkür ederiz.

Değerli arkadaşlar özellikle yukarıda vurgulandığı üzere ağırlıklı olarak geçmiş dönemlerden kaynaklı emeklilerimizin hak kayıplarının giderilebilmesinin ilk adımını atabilmek için; Dernek olarak, öteden beri bu yasanın (devir yasası) ilgili maddelerinin değiştirilmesi veya yasanın iptal edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bundan sonrada aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konu ve ÖSGV Vakıf Senedinin özellikle maaş artışlarını sınırlayan 8. nci maddesinin düzeltilmesi Derneğimizin olmazsa olmazıdır.

Sizlerden ricamız, bizlere bu konularda tam destek vermeniz ve daha güçlü olabilmemiz için sayısal çoğunluğumuzu artırmamız hususunda yine bizlere tam destek olarak Derneğimize üye kazandırmanızdır.

Bu konulardaki çalışmalarımızı bir yandan Dernek olarak sürdürürken bir yandan da konuyu birlik ve beraberlik içerisinde daha hızlı çözebilmek amacıyla; “devir yasası”ndan etkilenen diğer 16 Özel Sandığın; Emekli Bankacı Dernekleri Platformuna üye Dernekleriyle öteden beri istişare ve değerlendirmelerimizi devam ettiriyoruz.

Bu değerlendirmeler neticesinde; önümüzdeki zamanlarda inşallah sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz ve sonuca ulaşabilmek için de; diğer gruplarla birlikte yasal zeminler içerisinde protesto dahil her türlü yasal girişimlerde bulunmayı planlıyoruz.

Özetle, Emekli Sandığımızın; diğer emekli gruplarından ayrı olarak ve aktüeryal dengesini de dikkate alarak; eski-yeni emekli maaş farklarının düzeltilmesi, 6 şar aylık dönemlerde belirlenen maaş artışlarıyla ilgili olarak SGK’ca belirlenen rakamın üzerinde ilave değerlendirme yapabilmesi ve refah payımızın tekrar uygulanabilmesinin ilk adımı için Ekim 2008’den bu yana uygulanmakta olan “devir yasası”nın iptal edilmesi veya yasanın ilgili maddelerinin değiştirilmesine yönelik Kanuni düzenleme yapılması gerekmekte olup, bunun da adresi ilgili Bakanlıklar ve TBMM’dir.

Hal böyle iken bazı arkadaşlarımız içinde bulundukları sıkıntılı ekonomik ortamında etkisiyle bu konularda Bankamız yetkililerinden ve Yönetim Kurulu Üyelerinden talepte bulunmaktadırlar. Tabi ki hak aramak; demokrasilerin olmazsa olmazıdır.Ancak kaybolan haklarımızı veya hak kayıplarımızı; doğru zamanda ve doğru adreste ararsak başarılı olmamamız için hiçbir sebep yoktur. Yanlış adreslerde taktir edeceğiniz üzere doğrunun bulunması, sonuca ulaşılması mümkün değildir.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda; yukarıda da vurgulandığı üzere öncelikle “devir yasası”nın iptal edilmesi veya yasanın; bizlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını engelleyen maddelerinde değişiklik yapılmasına yönelik olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımıza tam destek vereceğinizi düşünüyor ve neticede hep birlikte geçte olsa sonuç alacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bilgilerinize…

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Genel Merkezi

Emekli Maaş Artışları Hakkında 600 Milletvekilimize Mail Attık

Değerli Emeklilerimiz,

Bilindiği üzere yarından itibaren (11 Temmuz 2023) TBMM Genel Kurulu’nda Emeklilerin 2023 yılı ikinci dönem zam oranı görüşülecektir.

Söz konusu görüşme öncesi aşağıda yer alan metni; tüm Milletvekillerimize mail ortamında Emekliler Derneği olarak göndermiş bulunmaktayız.

Talebimize destek olmak isteyen arkadaşlarımızın da bireysel olarak sözkonusu metni gönderebilecekleri izahtan varestedir.

Olumlu sonuç alınması dileğiyle,

Bilgilerinize…

Sayın Milletvekilimiz,

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Torba Yasa teklifinde emeklilerimiz için öngörülen ve ülkemizin enflasyonist ortamına göre çok düşük kalmış bulunan %25’lik emekli maaş artışı teklifini; bizler yani emekliler olarak mevcut hayat pahalılığı ortamında kabul etmiyoruz.

Oylarımızla parlamentoya gönderdiğimiz siz değerli Vekillerimizin de desteği ile belirlenen artış oranının; enflasyona göre çok düşük kalması karşısında, yasanın bu artış oranında kalmasına izin vermeyeceğinize gönülden inanıyoruz.

Umuyor ve diliyoruz ki, ülkemizdeki gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı dikkate alınmadan hesaplandığını düşündüğümüz %25’lik emekli maaş artış oranının, sizler tarafından daha makul ve hayatımızı idame ettireceğimiz seviyeye yükseltilmesi hususunda destek olacağınızın inancındayız.

Bu sebeple TBMM’de biz emeklilere yardımcı olmanızı saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi

İyi Bayramlar

Değerli Emeklilerimiz,

Kurban Bayramınızı kutlar, aileniz ve yakınlarınız ile birlikte; sağlık ve mutlulukla nice Bayramlara ulaşmanızı dileriz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Yönetim Kurulu

Sosyal Yardım Ödemesi Hakkında

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere öteden beri Derneğimizce sürdürülen ısrarla girişimlerin Emekli Sandığı Başkanlığımızca dikkate alınması ve olumlu şekilde değerlendirmesi sonucunda; her ne kadar rakamsal boyutları küçük olsa da 31.01.2023 tarihinde ÖSGV’ca bir ilke imza atılarak; 31.01.2023 tarihi itibari ile ÖSGV’den maaş alan tüm emeklilerimize ÖSGV kaynaklarından alt limiti 1000 TL olmak üzere ikişer maaş tutarında Sosyal Destek Ödemesi yapılmıştı.

Bu kez son dönemlerde yapılan tüm Sandık Genel Kurulları dahil olmak üzere yine öteden beri Derneğimizce her platformda gündeme getirilen ve ısrarla gündemde tutulan eski-yeni maaş farklarının düzeltilmesi dahil emeklerimizin Özlük haklarının iyileştirmesine yönelik taleplerimiz; 5510 sayılı kanun hükümlerine rağmen Emekli Sandığı Başkanlığımızca dikkate alınmış ve bu konuda yapılabilecek bir şeyler olup, olmadığı Sandığımızca araştırılmış ve nihayetinde, Sandığımızın olumlu Aktüeryal dengesi de dikkate alınarak Sandığımızca, SGK’ya konu hakkında yazı yazılarak talepte bulunulmuştur.

Söz konusu talebiyle ilgili olarak; Emekli Sandığı Başkanlığımızın; SGK nezdindeki uzun süreli yoğun, sabırlı ve ısrarlı girişimleri neticesinde; SGK’dan bir defaya mahsus olmak üzere emeklerimize sadece Sosyal Yardım Ödemesi yapılabilmesine yönelik olumlu yanıt aldığı,

Söz konusu olumlu yanıt kapsamında Emekli Sandığı Başkanlığı tarihinde BİR İLKE İMZA ATILARAK, 20.04.2023 tarihinde yani (bugün) gün içerisinde Emekli Sandığı kaynaklarından tüm emeklerimizi bir defaya mahsus olmak üzere 13.000 TL (onüçbinlira) SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ yapılacağı, Emekli Sandığımız web sayfasında yapılan açıklamadan,

anlaşılmaktadır.

Değerli üyelerimiz,

Yukarıda da vurgulandığı üzere Emekli Sandığımız tarihinde ilk defa gerçekleşen bu ödeme ile ilgili olarak; başta Bankamız Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar Üstünsalih Bey olmak üzere, Emekli Sandığımız Yönetimine ve emeği geçen diğer kişilere; Derneğimiz ve tüm Emeklilerimiz adına teşekkür ederiz.

Değerli üyelerimiz,

Öteden beri Derneğimizce sürdürülen dengeli ve sonuca yönelik yoğun çalışmalarımız; hepimiz için son derece olumlu şekilde sonuçlanmış olup, çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de aynı şekilde ve aynı kararlılıkla sizlerden aldığımız güçle devam edilecektir.

Sizlerden ricamız, Derneğimizin; hepimize ait olduğunu unutmadan Derneğimize sahip çıkarak özellikle yeni üye kazanımları ile ilgili olarak bizlere destek olmanızdır. Üye sayımızın artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde olası problemlerimizi hep birlikte daha güçlü ve kolay bir şekilde aşarız. Lütfen bu konuda da desteğinizi esirgemeyin.

Bu arada bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere Demokrasilerde doğruya ulaşmanın olmazsa olmazı tabi ki eleştiridir. Ancak yapılan eleştiriler; eleştiri konusu hususa katkı sağlamak ve varsa yanlışı düzeltmek yönünde olmalıdır. Öylesine ve tutarsız şekilde yapılan eleştirilerin hiçbir anlamı ve kıymeti olmadığı gibi bizleri, hepimizi yıpratmaktan öteye de gitmemektedir. Özellikle kişileri tanımadan hedef alarak hakaret boyutuna varan eleştiriler, değerlendirmeler; hepimizi üzmekte ve bizlere de yakışmamaktadır. Lütfen aynı camianın mensupları olduğumuzu unutmayalım.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda; Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutlulukla hep birlikte nice Bayramlara ulaşmamızı dileriz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

İyi Bayramlar

Değerli Üyelerimiz,

Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

Saygılarımızla.
Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

Derneğimiz 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Değerli Emeklilerimiz,

Derneğimizin, 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da Bankamız Eski Genel Müdürlük Konferans Salonunda 11.15-15.30 saatleri arasında güzel bir ortamda yapılmıştır.

Genel Kurulumuza ilişkin belli başlı sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;

Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edilmiştir. Azami tasarruf tedbirleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalar neticesinde 2023 yılı için ilki, Mart ayından başlamak kaydıyla ve 5 eşit taksitte tahsil edilmek üzere yıllık aidat tutarı 250.-Lira olarak belirlenmiştir.


Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
Ömer Nihat YÖRÜK,
Tarık ÖZCAN,
Veli ERDOĞAN,
Tuğrul YAZICI,
Mehmet Ali YAVUZ,
Hüseyin TURPÇU,
Selahattin AĞIROĞLU,
Muharrem KÖSE,
Dilara ATAK,

Denetleme Kurulu Üyeliklerine,
Rafet KOÇ,
Erdal ÇOLPAN,
Tamer HAKERLERLER,
Seçilmişlerdir.

Her yıl üyelerimizden tahsil edilecek yıllık aidatların %10’luk kısmı ile doğal afet fonu oluşturulması, söz konusu fonun kullanım esaslarına yönelik olarak Yönetmelik hazırlanması hususunda Derneğimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve anılan Yönetmeliğin bir sonraki Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul onayını müteakiben yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul sonuçlarının tüm emeklilerimize hayırlı olması dileklerimizle.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla.

18. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Delegelerimiz,

Derneğimiz 18. Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Şubat 2023 Salı günü saat 11.00’de Ankara Vakıfbank eski Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğün 17.maddesi gereği 7 Mart 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması,
 2. Divan Kurulunun oluşturulması ve Divan Kuruluna imza yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabulü,
 4. Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabulü,
 5. Yönetim Kurulunun ibrası,
 6. Denetleme Kurulunun ibrası,
 7. Derneğimizin mevcut tüzüğünün 4, 13, 22 ve 24.maddesinin değiştirilmesine yönelik tasarının görüşülmesi ve oylanması,
 8. Her yıl üyelerden toplanacak aidatın %10’luk kısmının; deprem, sel vs. afetlerde zarar gören üyelerimize; gördükleri zararı ilgili Devlet Kurumlarından aldıkları belgelerle kanıtlamaları müteakiben destek amacıyla kullanılmak üzere fon oluşturulması, oluşturulacak fonun kullanım esaslarını yönetmelikle belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, söz konusu yönetmeliğin bir sonraki Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi,
 9. Yıllık üyelik aidatı ve giriş aidat tutarlarının belirlenmesi,
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İl Temsilcilerinin Dernek çalışmaları için yaptıkları; ulaşım, konaklama ve yemek harcamalarına onay ve yetki verilmesi,
 11. Genel Merkezimizde çalışan personel ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ve konuklara sunulan yemek ve ikram masrafların karşılanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğimizde bulunan T. Vakıflar Bankası T.A.O. Hisse Senetlerinin; tamamının veya bir kısmının satışı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 13. Derneğimize ait gayrimenkullerden halen Genel Merkez olarak kullanılan (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:69/16 ) dairenin satılması ve yeni bir gayrimenkul alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 14. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek şehir içi yol gideri limitlerinin belirlenmesi,
 15. Tahmini bütçenin sunumu ve müzakeresi,
 16. Üç yıl süre ile görev yapacak 9 (dokuz) Asil ve 7 (yedi) yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 17. Üç yıl süre ile görev yapacak 3 (üç) Asil ve 3 (üç) yedek Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
 18. Dilek ve temenniler,
 19. Kapanış.

Başımız Sağ Olsun

Değerli emeklilerimiz,

Bu sabah maalesef merkez üssü Kahramanmaraş İlimizin Pazarcık İlçesi olan, 7.7 büyüklüğünde olduğu açıklanan ve çevredeki 10 İlimizi etkilediği belirtilen büyük bir Deprem haberiyle sarsıldık. Üzüntümüz sonsuzdur.

Bu büyük Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınları ile tüm ülkemize; sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Yaralanan vatandaşlarımıza ise biran evvel sağlıklarına kavuşmaları dileklerimizle acil şifalar diliyoruz.

Acımız çok büyüktür. Biran evvel bu acıların sarılması dileklerimizle, tüm Ülkemize, hepimize çok geçmiş olsun.

Saygılarımızla.
Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği