Acıbadem Sağlık Grubuna Bağlı Hastanelerde Verilen Yatarak Tedavi Hizmetleri Hakkında

Vakfımız üyeleri ile üyelerin bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerden gördükleri tedavi hizmeti alımlarında;

-Üyelerimizden yüksek tutarlı malzeme farklarının tahsil edilmesi, söz konusu malzemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Vakfımızca talep edilmesine rağmen tarafımıza iletilmemesi,

-İlgili branşta uzman hekim bulunmaması nedeniyle hasta tercihi olmaksızın hizmetlerin öğretim üyesi tarafından sunulması hallerinde üyelerden öğretim üyesi farkı tahsil edilmesi,

-Ödeme işlemine dayanak olarak talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi,

-Onaya tabi işlemler kapsamında, onay alınmaksızın yapılan hizmetler sonrasında üyelerimizden tedavi hizmet bedelinin tahsil edilmeye çalışılması

sebeplerinden dolayı üyelerimizin mağduriyetini önlemek adına yeni protokol düzenlemesi yapılıncaya kadar 15.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Acıbadem Sağlık Grubuna bağlı tüm hastanelerde, bütün branşlarda provizyon sistemi üzerinden “yatarak tedavi hizmeti” sunumunun kapatılmasına, bu tarihten sonra  talep edilecek yatarak tedavi hizmetlerinde üye ödemeli olarak ilgili sürecin yönetilmesine karar verilmiştir.

Üyelerimizin mağdur olmamaları adına, yatarak alacakları (ameliyat ve/veya medikal yatış) tedavi hizmetlerini mümkün olduğunca adı geçen grubun bulunduğu illerdeki diğer anlaşmalı sağlık kuruluşlarından almaları, zorunlu olarak Acıbadem Sağlık Grubundan alınacak yatarak tedavi hizmeti olması halinde ise söz konusu hastanelerden proforma fatura talep ederek Vakfımızla irtibata geçmelerinin üyelerimizin menfaati açısından uygun olacağı hususlarında,

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM
SANDIĞI BAŞKANLIĞI

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/137/acibadem-saglik-grubuna-bagli