01.07.2022 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022/ Ocak-Haziran dönemi için altı aylık TÜFE oranı %42,35 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.07.2022 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %42,35 oranında artış uygulanacak olup, Temmuz 2022 aylık farkları 07.07.2022 tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla.

ESV Yönetim Kurulu
https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/180/01072022-tarihi-itibariyla-eme

Emekli Ve Hak Sahibi Üyelerimize Ödenecek Kurban Bayramı İkramiyesi

11.05.2018 tarihinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” ile 18. madde ilave edilmiştir.

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile; SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak bildiğiniz üzere söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Sandığımız bu düzenlemeye rağmen  2018 yılı itibarıyla SGK’nın ödeme yaptığı tüm bayramlarda emeklilerine kendi kaynaklarından bayram ikramiyesi ödemesi yapmıştır. Ancak bayram ikramiyelerinin toplam tutarı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olmasına rağmen Sandığımıza bir ödeme yapılmamıştır.

Bildiğiniz üzere SGK emeklilerine 2022 yılı Kurban Bayramında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Sandığımız yine kendi  kaynaklarından karşılayarak 1.100-TL, bayram ikramiyesi ödeyecektir.

Bayram ikramiyesi ödemesi, 01.07.2022 tarihlerinde aylık alan emeklilerimize 1.100-TL ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

Saygılarımızla.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
Yönetim Kurulu
https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/178/emekli-ve-hak-sahibi-uyelerimi

ESV – ÖSGV Genel Kurulları Hk.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın Genel Kurulları 15.06.2022 tarihinde yapılacak olup ; detaylar aşağıda belirtilmiştir.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı: Saat 11:00 

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı :  Saat 14:30

Toplantı Yeri : T.Vakıflar Bankası T.A.O.Ankara Ek Hizmet Binası Konferans Salonu

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/177/esv—osgv-genel-kurullari-hk

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

İlaç Kullanım Raporları, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları:

Vakfımız üyelerinin pandemi sebebiyle süresi uzatılan ilaç kullanım raporları ve endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının süresi, 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tarih itibariyle bu raporların yenilenmesi gerekecektir.

Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, 31.12.2022 tarihine kadar yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü, anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir. Bu tarih itibariyle uygulama sona erecektir

Raporlu kullanılan ilaçların, Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda reçete, ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/173/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Emekli ve Hak Sahibi Üyelerimize Ödenecek Ramazan Bayramı İkramiyesi

11.05.2018 tarihinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” ile 18. madde ilave edilmiştir

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile; SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak bildiğiniz üzere söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Sandığımız bu düzenlemeye rağmen, diğer 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki 16 sandıktan farklı olarak 2018 yılı itibariyle SGK’nın ödeme yaptığı tüm bayramlarda emeklilerine kendi kaynaklarından bayram ikramiyesi ödemesi yapmıştır. Ancak bayram ikramiyelerinin toplam tutarı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olmasına rağmen Sandığımıza bir ödeme yapılmamıştır.

Bildiğiniz üzere SGK emeklilerine 2022 yılı Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Sandığımız geçen yıllarda olduğu gibi bu bayramda da emeklilerinin yanındaki güç olma sıfatını sürdürerek, siz emeklilerimizi ferahlatmak ve desteklemek amacıyla yine Sandığımızın  kaynaklarından karşılanarak 1.100 TL, bayram ikramiyesi ödenecektir.

Bayram ikramiyesi ödemesi,01.05.2022 tarihlerinde aylık alan emeklilerimize 1.100.-TL ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI
YÖNETİM KURULU

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/170/emekli-ve-hak-sahibi-uyelerimi

01.01.2022 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021/Temmuz-Aralık dönemi için altı aylık TÜFE oranı %25,47 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.01.2022 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %25,47 oranında artış uygulanacak olup, Ocak 2022 aylık farkları 10.01.2022 tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla,

ESV Yönetim Kurulu

Emeklilerimize Yedek Subaylıkta Geçen Hizmet Sürelerinin İkramiyesinin Ödenmesi

YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN HİZMET SÜRESİ İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNULMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesinde, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödeneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların bu hizmet süreleri 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet olarak değerlendirilmekte ve bu süreler zorunlu ve süreli hizmetler olduğu için ikramiye ödenmesinde 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen koşullar aranmamaktadır.

Buna göre, Vakfımızdan yaşlılık veya malullük aylığı alan üyelerimizden;

-Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan,

-Yedek subaylıkta geçen ve bu süreye ilişkin fiili hizmet süresi zammı süresi ile birlikte hizmet süresi en az 1 tam yıl olan,

-Taraflarına bağlanan yaşlılık veya malullük aylıklarının başlangıç tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi henüz dolmamış,

Olanlara talepleri halinde, yedek subaylıkta geçen hizmet süresine ilişkin ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir.

Üyelerimizin söz konusu taleplerini ekteki örnek dilekçe ile Vakfımıza göndermeleri halinde, Vakfımızca bağlanan aylık türü ve başlangıç tarihi belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçeleri iletilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ek: Dilekçe Örneği