01.01.2022 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021/Temmuz-Aralık dönemi için altı aylık TÜFE oranı %25,47 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.01.2022 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %25,47 oranında artış uygulanacak olup, Ocak 2022 aylık farkları 10.01.2022 tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla,

ESV Yönetim Kurulu

Emeklilerimize Yedek Subaylıkta Geçen Hizmet Sürelerinin İkramiyesinin Ödenmesi

YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN HİZMET SÜRESİ İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNULMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesinde, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödeneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların bu hizmet süreleri 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet olarak değerlendirilmekte ve bu süreler zorunlu ve süreli hizmetler olduğu için ikramiye ödenmesinde 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen koşullar aranmamaktadır.

Buna göre, Vakfımızdan yaşlılık veya malullük aylığı alan üyelerimizden;

-Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan,

-Yedek subaylıkta geçen ve bu süreye ilişkin fiili hizmet süresi zammı süresi ile birlikte hizmet süresi en az 1 tam yıl olan,

-Taraflarına bağlanan yaşlılık veya malullük aylıklarının başlangıç tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi henüz dolmamış,

Olanlara talepleri halinde, yedek subaylıkta geçen hizmet süresine ilişkin ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir.

Üyelerimizin söz konusu taleplerini ekteki örnek dilekçe ile Vakfımıza göndermeleri halinde, Vakfımızca bağlanan aylık türü ve başlangıç tarihi belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçeleri iletilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ek: Dilekçe Örneği

ESV Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.10.2021 tarihinde , saat 10:00’da (çoğunluk sağlanamaz ise 28.10.2021 tarihinde aynı saatte),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA) yapılacaktır.

Gündem Maddeleri :

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/148/esv-olaganustu-genel-kurul-hk

ÖSGV Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.10.2021 tarihinde , saat 11:00’de (çoğunluk sağlanamaz ise 28.10.2021 tarihinde aynı saatte),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA) yapılacaktır.

Gündem Maddeleri :

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/151/osgv-olaganustu-genel-kurul-to

Emekli Ve Hak Sahibi Üyelerimize Ödenecek Kurban Bayramı İkramiyesi

11.05.2018 tarihinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” ile 18. madde ilave edilmiştir.

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile; SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak bildiğiniz üzere söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Sandığımız bu düzenlemeye rağmen diğer 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki 16 sandıktan farklı olarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarında SGK’nın ödeme yaptığı tüm bayramlarda emeklilerine kendi kaynaklarından bayram ikramiyesi ödemesi yapmıştır. Ancak bayram ikramiyelerinin toplam tutarı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olmasına rağmen Sandığımıza bir ödeme yapılmamıştır.

Bildiğiniz üzere SGK emeklilerine 2021 yılı Kurban bayramında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Sandığımız geçen yıllarda olduğu gibi bu bayramda da emeklilerinin yanındaki güç olma sıfatını sürdürerek, siz emeklilerimizi ferahlatmak ve desteklemek amacıyla yine Sandığımızın  kaynaklarından karşılanarak 1.100-TL, bayram ikramiyesi ödenecektir.

Bayram ikramiyesi ödemesi,01.07.2021 tarihlerinde aylık alan emeklilerimize 1.100-TL ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI
YÖNETİM KURULU

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/141/emekli-ve-hak-sahibi-uyelerimi

01.07.2021 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021/Ocak-Haziran dönemi için altı aylık TÜFE oranı %8,45 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.07.2021 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %8,45 oranında artış uygulanacak olup, Temmuz 2021 aylık farkları 09.07.2021tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla.
ESV Yönetim Kurulu

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/140/01072021-tarihi-itibariyla-em

                                                                                                                               

ÖSGV 2021 Yılı Zam Oranı

Özel Sosyal Güvenlik Vakfı Vakıf Senedi’nin 8.maddesine göre tespit edilen tavan ücret 01.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %7,30 oranında artırılmıştır. 

Bu artış oranının yarısı 1 Şubat tarihinde, diğer yarısı 1 Ağustos tarihinde aylıklara yansıtılacaktır.

01.01.2021 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020/Temmuz-Aralık dönemi için altı aylık TÜFE oranı %8,37 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.01.2021 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %8,37 oranında artış uygulanacak olup, Ocak 2021 aylık farkları 07.01.2021 tarihinde ödenecektir.
Saygılarımızla.

ESV Yönetim Kurulu

Covıd-19 Sürecine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu? Ödeme için istenilen belgeler nelerdir?

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Covid-19 PCR test bedelleri yıllık 4 adetle sınırlı olmak kaydıyla 250 TL’ye kadar (%10 hasta katılım payı düşülerek) Vakfımızca karşılanmaktadır. 4 adet Covid-19 PCR test ödemesi gerçekleşmiş olan üye için sistem 5.girişe izin vermemektedir. Bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) içinde kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devretmez. Bir sonraki takvim yılında 4 adet test yaptırabilme hakkı yeniden doğar. Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde yapılan testler de bu haktan düşmektedir.

Sağlık kuruluşlarına müracaat sırasında dikkat edilmesi gereken husus, hizmet alınacak kuruluşun Vakfımızla anlaşması olsun ya da olmasın, Covid-19 PCR testlerinin üyelerimiz adına fatura edilmesi (provizyon sistemine girişinin yapılmaması) ve söz konusu fatura karşılığı bedellerin Şubelerimiz aracılığı ile alınmasıdır.

Şubelerde tüm personele, şube talebi doğrultusunda bir sağlık kurumu tarafından toplu olarak yapılan testlerde Şube adına düzenlenen faturalar ödenememektedir. İlgili kurumlardan sağlık hizmetini alan kişi adına fatura talep edilmelidir.

Ödeme yapılabilmesi için kişi adına düzenlenmiş hasta sevk kağıdı (sadece covid test bedeli ödemeleri için doktor kaşe imzası olmayan üye isim soy isim ve sicil bilgisi yazılı hasta kağıdı yeterlidir), fatura ve test sonucu belgesinin ibrazı yeterlidir. Covid-19 PCR test bedeli olarak kesilmemiş faturalar için detay hizmet dökümü de eklenmelidir.

Antijen testi Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Covid-19 için önerilen test;  ağız-burun sürüntüsünden yapılan PCR testidir. Ancak tanı testleri arasında kan ya da ağız-burun sürüntüsünden yapılabilen hızlı antijen testleri de yer almaktadır. Hasta, yapılacak testin mahiyetini bilemeyeceğinden antijen test bedelleri de Vakfımızca ödenmekte olup, yıllık PCR test adet sayısından düşülmektedir.

Antikor testleri (IgG-IgM) Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Antikor testleri hastalığı geçirenlerde genellikle 10. günde IgM antikorlarının, 10-14.günlerde IgG antikorlarının pozitif saptanabildiği ve IgG antikoru pozitif saptanan yani Covid-19 geçiren kişinin tamamen bağışık olduğu anlamına gelmediği ve yeniden enfeksiyon geçirmeyeceğine dair yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeniyle Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır.

Covid-19 PCR test bedelini tahsil edebilmek için belirli bir süre var mı? Şubeye fatura ibrazı zorunlu mudur?

Covid-19 PCR testine ilişkin fatura bedelinin tahsili için herhangi bir ibraz süresi bulunmamakta olup, test yaptıran personelin bulaş riski açısından test sonucu negatif şekilde neticelenmeden Şubelerimize müracaat etmemesi gerekmektedir.

Üyelerimizin faturalarını Şubelerimize gitmeden tahsil edebilmelerini sağlamak amacıyla, fatura ve test sonuç raporlarını tedavi gideri girişini yapacak şube çalışanına mail olarak iletmeleri durumunda, (sadece covid-19 test bedeline ilişkin faturalar için fotoğraf görüntüsünün de mail olarak gönderilmesi kabul edilecektir) işlem başlatılacak ve VIT sistemi üzerinden uygun görülen bedel Vakfımız üyelerine ödenecektir.

Covid-19 PCR testini nerede yaptırabilirim?

Testi yapmaya yetkilendirilmiş anlaşmalı/anlaşmasız tüm özel sağlık hizmet sunucuları ile resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Covid-19 PCR testi için kişi ödemeli olarak fiyat anlaşması sağlanan özel sağlık kuruluşları, esv.vakifbank.com.tr adresinde Sağlık-Üye İşlemleri-PCR alanında listelenmiştir.

Covid-19 PCR testi ve tedavisine ilişkin faturalar ne kadar sürede ödenir?

VIT sistemi üzerinden Vakfımıza intikal ettirilen evraklar, mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenmekte olup, inceleme sonrasında uygun bulunan tutarlar üyemizin hesabına ödenmektedir. Tedaviye ilişkin tüm fatura detayları aynı titizlik ve hassasiyetle incelenmektedir. Pandemi sürecinde taleplerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu incelemenin belirli bir süre alacağı tabii olmakla birlikte, Vakfımıza ulaşan taleplerin değerlendirilme ve ödeme işlemlerinin 9 günlük bir sürede tamamlanması öngörülmüşken uygulamada süreler 3 iş gününe kadar indirilmiştir.

Vakıf Pazarlama A.Ş. personeli olup, Bankamızda görevlendirilen temizlik personeli, güvenlik vb. kişiler için Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Bankamızda görevlendirilen Vakıf Pazarlama A.Ş. personelinin sosyal güvencelerinin SGK olması ve Vakıf üyesi olmamaları nedeniyle bu gibi kişiler için herhangi bir tedavi gideri ödemesi yapılmamaktadır.