Covıd-19 Sürecine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu? Ödeme için istenilen belgeler nelerdir?

Üyelerimizin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Covid-19 PCR test bedelleri yıllık 4 adetle sınırlı olmak kaydıyla 250 TL’ye kadar (%10 hasta katılım payı düşülerek) Vakfımızca karşılanmaktadır. 4 adet Covid-19 PCR test ödemesi gerçekleşmiş olan üye için sistem 5.girişe izin vermemektedir. Bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) içinde kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devretmez. Bir sonraki takvim yılında 4 adet test yaptırabilme hakkı yeniden doğar. Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde yapılan testler de bu haktan düşmektedir.

Sağlık kuruluşlarına müracaat sırasında dikkat edilmesi gereken husus, hizmet alınacak kuruluşun Vakfımızla anlaşması olsun ya da olmasın, Covid-19 PCR testlerinin üyelerimiz adına fatura edilmesi (provizyon sistemine girişinin yapılmaması) ve söz konusu fatura karşılığı bedellerin Şubelerimiz aracılığı ile alınmasıdır.

Şubelerde tüm personele, şube talebi doğrultusunda bir sağlık kurumu tarafından toplu olarak yapılan testlerde Şube adına düzenlenen faturalar ödenememektedir. İlgili kurumlardan sağlık hizmetini alan kişi adına fatura talep edilmelidir.

Ödeme yapılabilmesi için kişi adına düzenlenmiş hasta sevk kağıdı (sadece covid test bedeli ödemeleri için doktor kaşe imzası olmayan üye isim soy isim ve sicil bilgisi yazılı hasta kağıdı yeterlidir), fatura ve test sonucu belgesinin ibrazı yeterlidir. Covid-19 PCR test bedeli olarak kesilmemiş faturalar için detay hizmet dökümü de eklenmelidir.

Antijen testi Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Covid-19 için önerilen test;  ağız-burun sürüntüsünden yapılan PCR testidir. Ancak tanı testleri arasında kan ya da ağız-burun sürüntüsünden yapılabilen hızlı antijen testleri de yer almaktadır. Hasta, yapılacak testin mahiyetini bilemeyeceğinden antijen test bedelleri de Vakfımızca ödenmekte olup, yıllık PCR test adet sayısından düşülmektedir.

Antikor testleri (IgG-IgM) Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Antikor testleri hastalığı geçirenlerde genellikle 10. günde IgM antikorlarının, 10-14.günlerde IgG antikorlarının pozitif saptanabildiği ve IgG antikoru pozitif saptanan yani Covid-19 geçiren kişinin tamamen bağışık olduğu anlamına gelmediği ve yeniden enfeksiyon geçirmeyeceğine dair yeterli bilimsel kanıt olmaması nedeniyle Vakfımız tarafından karşılanmamaktadır.

Covid-19 PCR test bedelini tahsil edebilmek için belirli bir süre var mı? Şubeye fatura ibrazı zorunlu mudur?

Covid-19 PCR testine ilişkin fatura bedelinin tahsili için herhangi bir ibraz süresi bulunmamakta olup, test yaptıran personelin bulaş riski açısından test sonucu negatif şekilde neticelenmeden Şubelerimize müracaat etmemesi gerekmektedir.

Üyelerimizin faturalarını Şubelerimize gitmeden tahsil edebilmelerini sağlamak amacıyla, fatura ve test sonuç raporlarını tedavi gideri girişini yapacak şube çalışanına mail olarak iletmeleri durumunda, (sadece covid-19 test bedeline ilişkin faturalar için fotoğraf görüntüsünün de mail olarak gönderilmesi kabul edilecektir) işlem başlatılacak ve VIT sistemi üzerinden uygun görülen bedel Vakfımız üyelerine ödenecektir.

Covid-19 PCR testini nerede yaptırabilirim?

Testi yapmaya yetkilendirilmiş anlaşmalı/anlaşmasız tüm özel sağlık hizmet sunucuları ile resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Covid-19 PCR testi için kişi ödemeli olarak fiyat anlaşması sağlanan özel sağlık kuruluşları, esv.vakifbank.com.tr adresinde Sağlık-Üye İşlemleri-PCR alanında listelenmiştir.

Covid-19 PCR testi ve tedavisine ilişkin faturalar ne kadar sürede ödenir?

VIT sistemi üzerinden Vakfımıza intikal ettirilen evraklar, mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenmekte olup, inceleme sonrasında uygun bulunan tutarlar üyemizin hesabına ödenmektedir. Tedaviye ilişkin tüm fatura detayları aynı titizlik ve hassasiyetle incelenmektedir. Pandemi sürecinde taleplerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak bu incelemenin belirli bir süre alacağı tabii olmakla birlikte, Vakfımıza ulaşan taleplerin değerlendirilme ve ödeme işlemlerinin 9 günlük bir sürede tamamlanması öngörülmüşken uygulamada süreler 3 iş gününe kadar indirilmiştir.

Vakıf Pazarlama A.Ş. personeli olup, Bankamızda görevlendirilen temizlik personeli, güvenlik vb. kişiler için Covid-19 PCR test bedeli Vakıf tarafından karşılanıyor mu?

Bankamızda görevlendirilen Vakıf Pazarlama A.Ş. personelinin sosyal güvencelerinin SGK olması ve Vakıf üyesi olmamaları nedeniyle bu gibi kişiler için herhangi bir tedavi gideri ödemesi yapılmamaktadır.