ESV – ÖSGV Genel Kurulları Hk.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın Genel Kurulları 15.06.2022 tarihinde yapılacak olup ; detaylar aşağıda belirtilmiştir.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı: Saat 11:00 

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı :  Saat 14:30

Toplantı Yeri : T.Vakıflar Bankası T.A.O.Ankara Ek Hizmet Binası Konferans Salonu

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/177/esv—osgv-genel-kurullari-hk

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

İlaç Kullanım Raporları, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları:

Vakfımız üyelerinin pandemi sebebiyle süresi uzatılan ilaç kullanım raporları ve endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının süresi, 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tarih itibariyle bu raporların yenilenmesi gerekecektir.

Raporlu İlaçların Temini:

Sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, 31.12.2022 tarihine kadar yeniden reçete edilmeksizin, manuel olarak düzenlenmiş kağıt ilaç kullanım raporu ve/veya Vakfımız kliniklerince düzenlenen Elektronik Rapor (E-rapor) dökümü, anlaşmalı eczanelerimiz tarafından sistemimiz üzerinden temin edilmek suretiyle reçete girişi yapılabilecektir. Bu tarih itibariyle uygulama sona erecektir

Raporlu kullanılan ilaçların, Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda reçete, ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/173/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

Emekli ve Hak Sahibi Üyelerimize Ödenecek Ramazan Bayramı İkramiyesi

11.05.2018 tarihinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” ile 18. madde ilave edilmiştir

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile; SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak bildiğiniz üzere söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Sandığımız bu düzenlemeye rağmen, diğer 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki 16 sandıktan farklı olarak 2018 yılı itibariyle SGK’nın ödeme yaptığı tüm bayramlarda emeklilerine kendi kaynaklarından bayram ikramiyesi ödemesi yapmıştır. Ancak bayram ikramiyelerinin toplam tutarı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olmasına rağmen Sandığımıza bir ödeme yapılmamıştır.

Bildiğiniz üzere SGK emeklilerine 2022 yılı Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Sandığımız geçen yıllarda olduğu gibi bu bayramda da emeklilerinin yanındaki güç olma sıfatını sürdürerek, siz emeklilerimizi ferahlatmak ve desteklemek amacıyla yine Sandığımızın  kaynaklarından karşılanarak 1.100 TL, bayram ikramiyesi ödenecektir.

Bayram ikramiyesi ödemesi,01.05.2022 tarihlerinde aylık alan emeklilerimize 1.100.-TL ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI
YÖNETİM KURULU

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/170/emekli-ve-hak-sahibi-uyelerimi

Vakıfbank Ayvalık Kamp Başvuruları Başlamıştır.

Değerli Emeklilerimiz,

Bankamız Destek Hizmetleri Başkanlığı(Lojistik Yönetimi Müdürlüğü) tarafından yayınlanan 2022/250 sayılı Tebliğ ile Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin (Kampımızın) 2022 yılı çalışma programı açıklanmış olup, söz konusu Tebliğ ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica eder, kampa katılmayı düşünen Emeklisi ve Çalışanı ile tüm Vakıfbank personeline şimdiden iyi tatiller dileriz.


Saygılarımızla,

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Yönetim Kurulu Adına

2022 Ayvalık Eğitim ve Eğitim Dinlenme Tesisleri Müracaatları Hk.
Emekli Talep Formu
Puan Tablosu

ESV Delege / ÖSGV Temsilci Adayları

Değerli Emeklilerimiz,

ESV ve ÖSGV seçimleri ikinci tur için Derneğimizin Delege ve Temsilci aday listeleri ilişikte olup, bilindiği üzere ESV için 47 Delege ve ÖSGV için 42 Temsilci isimlerinin, Vakıflarımızdan sizlere gelen/gelecek boş kabartmalı baskılı oy pusulalarına yazılması gerekmektedir.

Vakıflarımızdan tarafınıza gelen/gelecek aday listelerinin tetkikinde de göreceğiniz üzere; seçimlerin birinci turunda Derneğimiz adayları; vermiş olduğunuz destek sayesinde üstün başarı göstermiş ve

ESV’de ilk 47 adayın,

ÖSGV’de ise ilk 42’nin tamamı, Derneğimiz adaylarından çıkmıştır.

İkinci tur olan bu turda; ESV listesinde değişiklik yapılmamış olup aynı aday arkadaşlarımızla devam edilmektedir. ÖSGV listesinde ise sadece 41. sırada yer alan Kenan Albayrak’ın yerine Altan Samatyalı yazılmıştır.

İlk turda olduğu gibi bu turda da listelerimize desteğinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

Yönetim Kurulu

Not: Oy pusulalarının en geç 22 Nisan 2022 mesai bitimine kadar Vakıflarımızda olması gerekmektedir.

ESV Delege / ÖSGV Temsilci Adayları

Reçete ve İlaç Kullanım Raporları Hakkında

Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarına paralel, üyelerimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren süresi sona ermiş/sona erecek olan ilaç kullanım raporu sürelerinin ikinci bir talimatımıza kadar uzatıldığı ve raporlu ilaçların tekrar reçete edilmeksizin temin edilebileceği ilgi (c)’de kayıtlı duyurumuz ile bildirilmişti.

                     Hastalığın etkisinin azalması ve nispeten seyrinin değişmesi nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından söz konusu uygulama 30.04.2022 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır. Bu kapsamda;

  •  İlaç Kullanım Raporları, Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Onayları:

                     Vakfımız üyelerinin pandemi sebebiyle süresi uzatılan ilaç kullanım raporları ve endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının süresi, 30.06.2022 tarihinde sona erecek olup belirtilen tarih itibariyle söz konusu raporların yenilenmesi gerekecektir.

  •   Raporlu/Raporsuz İlaçların Temini:

                     Raporsuz veya sürekli ilaç kullanım raporuna bağlı olarak kullanılan ilaçlar, 30.06.2022 tarihinden itibaren, Sağlık tesisleri tarafından manuel olarak düzenlenen  kağıt reçete  ve/veya Vakfımız kliniklerinden elektronik reçete düzenlenmesi suretiyle anlaşmalı eczanelerimizden temin edilecektir.

                     Raporlu veya raporsuz kullanılan ilaçların, Vakfımız ile anlaşmalı eczanelerde bulunamaması durumunda ise söz konusu ilaçlar anlaşmasız eczanelerden temin edilebilecektir. Bu kapsamda reçete, ilaç kullanım raporu dökümü, ilaçların karekod küpürleri, eczaneden alınacak fatura/kasa fişi Vakfımıza gönderilecek olup, uygun görülen tutarlar üzerinden üyelerimize ödeme yapılacaktır.

                        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/161/recete-ve-ilac-kullanim-raporl

2022 Yılı Delege/Temsilci Aday Adayları

Değerli Emeklilerimiz,

2022 Haziran ayı içerisinde yapılacak olan her iki Vakfımızın Genel Kurullarında siz değerli emeklilerimizi temsil edecek Delege ve Temsilcilerin belirlenmesine yönelik olarak; Derneğimiz öncülüğünde ayrıntılı ve titiz çalışmalar neticesinde hazırlanan aday adayları listeleri, aşağıda gösterilmiştir.

Listelerimizde yer alan hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımıza, oy vererek gereken desteği vermenizi ve oylarınızı; en geç 18.03.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Emekli Sandığı Vakfımız ile ÖSGV’da olacak şekilde göndermenizi dileriz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Adına

2022 Yılı Delege/Temsilci Aday Adayları

Acıbadem Sağlık Grubuna Bağlı Hastanelerde Verilen Yatarak Tedavi Hizmetleri Hakkında

Vakfımız üyeleri ile üyelerin bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerden gördükleri tedavi hizmeti alımlarında;

-Üyelerimizden yüksek tutarlı malzeme farklarının tahsil edilmesi, söz konusu malzemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Vakfımızca talep edilmesine rağmen tarafımıza iletilmemesi,

-İlgili branşta uzman hekim bulunmaması nedeniyle hasta tercihi olmaksızın hizmetlerin öğretim üyesi tarafından sunulması hallerinde üyelerden öğretim üyesi farkı tahsil edilmesi,

-Ödeme işlemine dayanak olarak talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi,

-Onaya tabi işlemler kapsamında, onay alınmaksızın yapılan hizmetler sonrasında üyelerimizden tedavi hizmet bedelinin tahsil edilmeye çalışılması

sebeplerinden dolayı üyelerimizin mağduriyetini önlemek adına yeni protokol düzenlemesi yapılıncaya kadar 15.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Acıbadem Sağlık Grubuna bağlı tüm hastanelerde, bütün branşlarda provizyon sistemi üzerinden “yatarak tedavi hizmeti” sunumunun kapatılmasına, bu tarihten sonra  talep edilecek yatarak tedavi hizmetlerinde üye ödemeli olarak ilgili sürecin yönetilmesine karar verilmiştir.

Üyelerimizin mağdur olmamaları adına, yatarak alacakları (ameliyat ve/veya medikal yatış) tedavi hizmetlerini mümkün olduğunca adı geçen grubun bulunduğu illerdeki diğer anlaşmalı sağlık kuruluşlarından almaları, zorunlu olarak Acıbadem Sağlık Grubundan alınacak yatarak tedavi hizmeti olması halinde ise söz konusu hastanelerden proforma fatura talep ederek Vakfımızla irtibata geçmelerinin üyelerimizin menfaati açısından uygun olacağı hususlarında,

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM
SANDIĞI BAŞKANLIĞI

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/137/acibadem-saglik-grubuna-bagli