01.01.2022 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021/Temmuz-Aralık dönemi için altı aylık TÜFE oranı %25,47 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.01.2022 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %25,47 oranında artış uygulanacak olup, Ocak 2022 aylık farkları 10.01.2022 tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla,

ESV Yönetim Kurulu

Emeklilerimize Yedek Subaylıkta Geçen Hizmet Sürelerinin İkramiyesinin Ödenmesi

YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN HİZMET SÜRESİ İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNULMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesinde, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödeneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların bu hizmet süreleri 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet olarak değerlendirilmekte ve bu süreler zorunlu ve süreli hizmetler olduğu için ikramiye ödenmesinde 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen koşullar aranmamaktadır.

Buna göre, Vakfımızdan yaşlılık veya malullük aylığı alan üyelerimizden;

-Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan,

-Yedek subaylıkta geçen ve bu süreye ilişkin fiili hizmet süresi zammı süresi ile birlikte hizmet süresi en az 1 tam yıl olan,

-Taraflarına bağlanan yaşlılık veya malullük aylıklarının başlangıç tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi henüz dolmamış,

Olanlara talepleri halinde, yedek subaylıkta geçen hizmet süresine ilişkin ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir.

Üyelerimizin söz konusu taleplerini ekteki örnek dilekçe ile Vakfımıza göndermeleri halinde, Vakfımızca bağlanan aylık türü ve başlangıç tarihi belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçeleri iletilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ek: Dilekçe Örneği

Mutlu Yıllar..

Değerli üyelerimiz,
Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, 2022 yılının size ve ailenize sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz. Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

36. Yılımız Kutlu Olsun

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 36. kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun. Bu yıl bir ilke imza atılarak Ankara’da yerleşik üyelerimizin katılımlarıyla saat 11.00’de Anıtkabir ziyareti yapılmış ve Devletimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunularak Anı Defteri imzalanmıştır.

Anıtkabir ziyaretimizin ardından törenimize iştirak eden üyelerimiz ile birlikte sohbet toplantısı düzenlenmiştir. Salgın şartlarının devam etmesi nedeniyle maalesef geçen yıl olduğu üzere bu yıl da hedeflediğimiz başkaca sosyal etkinlikler ve birliktelikler yapılamamıştır. Ayrıca Emeklilikte 25 yıla ulaşan Dernek Üyelerimiz için her yıl düzenlediğimiz Sertifika töreni bu yıl da yapılmayarak, arkadaşlarımızın Sertifikaları adreslerine gönderilmiştir. Dileğimiz salgının kısa süre içerisinde biterek normal sürece dönülmesi olup, normal sürece girilmesiyle birlikte geniş katılımlı etkinlikler yapılarak kuruluş yıldönümümüz coşku ile kutlanacaktır.

Çalışmalarımızda ve değerlendirmelerimizde; dün olduğu gibi bugün de kurumsal kimliğimizin verdiği ağırlığı ön planda tutarak olayların sıcaklığından kaynaklı duygusal reflekslerde bulunmadan siz değerli üyelerimizden aldığımız güçle objektif değerlendirmeler yapmaya devam ederek, her zaman ortak amacımızın; hepimiz için daha iyiye ulaşmak olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz.

Çoğalarak büyüyüp güçlenme hedefimize ulaşabilmek için; hep birlikte çalışarak öncelikle üye sayımızı arttırmak zorundayız. Bu çalışmalarda bizlere vereceğiniz destek için, şimdiden tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Bir kez daha 36. kuruluş yıldönümümüz hepimize kutlu olsun. Bu vesileyle başta Değerli Kurucularımız, büyüklerimiz olmak üzere, 36 yıllık süreçte Derneğimiz Genel Merkez ve şubelerinde görev yapmış, emek harcamış olan ve aramızda bulunan hala bizleri desteklemeye devam eden; tüm büyüklerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları ise; saygı ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Yönetim Kurulu

ESV Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.10.2021 tarihinde , saat 10:00’da (çoğunluk sağlanamaz ise 28.10.2021 tarihinde aynı saatte),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA) yapılacaktır.

Gündem Maddeleri :

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/148/esv-olaganustu-genel-kurul-hk

ÖSGV Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.10.2021 tarihinde , saat 11:00’de (çoğunluk sağlanamaz ise 28.10.2021 tarihinde aynı saatte),Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA) yapılacaktır.

Gündem Maddeleri :

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/151/osgv-olaganustu-genel-kurul-to

İyi Bayramlar

Değerli Üyelerimiz,
Kurban Bayramınızı kutlar, aileniz ve yakınlarınız ile birlikte; sağlık ve mutlulukla nice Bayramlara ulaşmanızı dileriz.
Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği
Yönetim Kurulu

Emekli Ve Hak Sahibi Üyelerimize Ödenecek Kurban Bayramı İkramiyesi

11.05.2018 tarihinde “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun” ile 18. madde ilave edilmiştir.

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile; SGK emeklilerine bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak bildiğiniz üzere söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Sandığımız bu düzenlemeye rağmen diğer 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki 16 sandıktan farklı olarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarında SGK’nın ödeme yaptığı tüm bayramlarda emeklilerine kendi kaynaklarından bayram ikramiyesi ödemesi yapmıştır. Ancak bayram ikramiyelerinin toplam tutarı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olmasına rağmen Sandığımıza bir ödeme yapılmamıştır.

Bildiğiniz üzere SGK emeklilerine 2021 yılı Kurban bayramında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Sandığımız geçen yıllarda olduğu gibi bu bayramda da emeklilerinin yanındaki güç olma sıfatını sürdürerek, siz emeklilerimizi ferahlatmak ve desteklemek amacıyla yine Sandığımızın  kaynaklarından karşılanarak 1.100-TL, bayram ikramiyesi ödenecektir.

Bayram ikramiyesi ödemesi,01.07.2021 tarihlerinde aylık alan emeklilerimize 1.100-TL ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI
YÖNETİM KURULU

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/141/emekli-ve-hak-sahibi-uyelerimi

01.07.2021 Tarihi İtibarıyla Emekli, Malûl, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021/Ocak-Haziran dönemi için altı aylık TÜFE oranı %8,45 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.07.2021 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %8,45 oranında artış uygulanacak olup, Temmuz 2021 aylık farkları 09.07.2021tarihinde ödenecektir.

Saygılarımızla.
ESV Yönetim Kurulu

https://esv.vakifbank.com.tr/esv_web/duyurular/140/01072021-tarihi-itibariyla-em