AYM Bireysel Başvuru (2012– 931)

Emeklilerimizden Z.Ş.’nın Anayasama Mahkemesine(AYM) 6111 Sayılı kanunun 53. Maddesi uyarınca adil yargılanma, sosyal güvenlik ve mülkiyet hakkı’nın ihlali gerekçesi ile yaptığı bireysel başvuru sonuçlanmıştır.

26.Haziran.2014 Tarihinde karara bağlanan başvuru dair bulgular 25.Eylül.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili kararda hüküm:
“A. Başvurucunun,
1. Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiaları yönünden,
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği hakkının ihlal edildiği iddiaları yönünden,
KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Başvurucunun,
1. Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE,
2. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
C. Başvurucuya 5.000,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, başvurucunun diğer taleplerinin REDDİNE,
D. Başvurucu tarafından yapılan 172,50 TL harç ve 1.500,00 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 1.672,50 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,
E. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

26/6/2014 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.” şeklindedir.

2012-931 başvuru için >>>>>