İzmir Şube 12. Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz İzmir Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurulu aşağıda ki gündem maddelerini görüşmek üzere çoğunluk aranarak 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 14.00’de Akdeniz Mah. Halit Ziya Bul. No:72/515 Taner İş Merkezi Konak/İzmir adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’de Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda (Şehit Fethibey Cad. No:26/7 Konak/İzmir) yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve Saygı duruşu,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
5- Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim, Denetim ve Üst Kurul delege seçimi,
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onanması,
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış.