İstanbul Şube Yönetim Kurulu Görev Değişikliği

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan ÖZDEMİR’in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile yerine yedek üye Sayın Ayşegül ORAL asil üyeliğe getirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.