Vakıfbank KAP Özel Durum Açıklaması

Dört Adet Bağlı Ortaklığımızda Bulunan VakıfBank ESV ve VakıfBank ÖSGV Hisselerinin Bankamızca Satın Alınması Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 12.04.2018 tarihli kararı ile Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’nın (ESV) ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın (ÖSGV) ekte yer alan tabloda belirtilen bağlı ortaklıklarımızdaki paylarının, hazırlanan değerleme raporlarının ortalama değerleri dikkate alınarak anılan sandıkların paylarına isabet eden tutarlar üzerinden Bankamızca ilgili sandıklara teklifte bulunulması ve varılacak anlaşma neticesinde belirlenecek değerler üzerinden bağlı ortaklık paylarının Bankamızca satın alınması konusunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır.

Vakıflarımızın, anlaşma sonucunda Bankamıza satacağı 4 iştiraki
aşağıda belirtilmektedir:

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
VAKIF FAKTORING A.Ş.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676673

Ortaklık Payları