Vakıf Sağlık Merkezlerimizde Göz Muayene Zorunluluğunun Kaldırılması

Vakfımız üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin göz branşı tedavi başvurularını öncelikle Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan Vakfımız Sağlık Merkezlerine yapma zorunluluğu bulunmaktaydı. 15 Aralık 2017 tarihi itibarıyla söz konusu zorunluluk yürürlükten kaldırılmış olup, üyelerimiz istedikleri takdirde kendi tercih ettikleri anlaşmalı veya anlaşmasız özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edebileceklerdir.
Tüm illerde geçerli olan ödeme tutar ve esaslarımız aşağıda belirtilmiştir.

DETAY
UZAK- YAKIN-BİFOKAL ÇERÇEVE BEDELİ
UZAK- YAKIN
CAM BEDELİ
BİFOKAL CAM BEDELİ
ÖDENEN TUTAR
140.00 (KDV Dahil)
80.00 (KDV Dahil)
160.00 (KDV Dahil)
ÖDEME SÜRESİ
2 YIL
BİFOKAL ÇERÇEVE ALINMASI DURUMUNDA UZAK-YAKIN ÇERÇEVE HAKKI KULLANILMIŞ OLUR.
2 YIL
NUMARANIN DEĞİŞMESİ HALİNDE SÜRE ŞARTI ARANMAZ.
2 YIL
NUMARANIN DEĞİŞMESİ HALİNDE SÜRE ŞARTI ARANMAZ.

Uygulamanın üç büyük ili de kapsamasıyla birlikte anlaşmalı veya anlaşmasız özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yersiz tetkik ve tedavilerinin kontrol altına alınabilmesi, gerek katkı payı tutarının üyelerimize getireceği yükü azaltmak, gerekse Vakfın çıkarlarını korumak ve üyelerimizin katkı payı ödememesi açısından Vakfımız sağlık merkezlerindeki göz hekimlerine gidilebileceği, teşhis, tedavi ve rehberlik açısından her zaman başvurulabileceği,
Tüm tedavi giderlerinin takibi üyelerimizin mükellefiyetinde olup, Vakfımızca bu hususlara uyulmadığının tespiti halinde ilgili tutarların iade edileceği hususlarında bilgilerinizi rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/Duyuru-Detay/Duyuru/57