Vakfımıza Ait Sağlık Merkezlerinin Kapatılma Süresinin Uzatımı

Sandığımızın web sitesinde aşağıdaki açıklama yer almıştır.

11.07.2013 tarih, 28704 sayılı Resmi Gazetenin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili 28.maddesi ile getirilen değişiklik uyarınca; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesi kapsamındaki sandıklara ait sağlık birimlerinin kapatılma süreleri sandıkların SGK’ya devir süresi sonuna kadar uzatılmıştır.

https://esv.vakifbank.com.tr/Guncel-Duyurular