Mesken Kredisi Kullandırımının Durdurulması

Vakıf Senedi’nin 26. maddesi çerçevesinde emekli ve çalışan üyelerimize mesken kredileri; Emekli Sandığı Vakıf Yönetim Kurulu’nun 01/12/2015 tarihli toplantısında alınan 13741 numaralı karara istinaden durdurulmuştur.

Tebliğ için tıklayınız.