Bakmakla Yükümlü Olarak Beyan Edilen Eşler İçin İstenen Evraklar

Bakmakla yükümlü olarak beyan edilen eşlerin sosyal güvencelerindeki durum değişikliklerinin tespitinin yapılabilmesi için aşağıdaki dilekçe ile birlikte istenen belgelerin üyelerimiz tarafından SGK İl Müdürlüklerinden ya da www.turkiye.gov.tr (e-devlet şifresi ile) adresinden temin edilerek 05.09.2017 tarihine kadar Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir.
İstenilen belgelerin anılan tarihe kadar Vakfımızda olacak şekilde gönderilmesini; aksi durumda ilgililerin sağlık yardımlarının sonlandırılacağının, belirlenen tarihten sonra evrak gönderilmesi durumunda ise evrak kabul tarihi itibarıyla sağlık yardımlarından yararlandırılacağının bilinmesini önemle rica ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFINA
ANKARA

Bakmakla yükümlü olarak beyan ettiğim eşim ………………………….. için Vakfımızca talep edilen,

4/A (SSK) Tescil kaydı sorgusu / Hizmet dökümü
4/B (BAĞ-KUR) Tescil kaydı sorgusu / Hizmet dökümü
4/C (T.C. EMEKLİ SANDIĞI) Tescil kaydı sorgusu
SPAS Müstahaklık sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) dökümü,

ekte sunulmuş olup, söz konusu belgelerde yer alan hususlarla ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde gecikmeksizin yazılı olarak Vakfa bildirimde bulunacağımı, bulunmadığım takdirde doğabilecek tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim. …./…../2017

Ad Soyad:
Sicil :
İmza :