Sağlık Yönetmeliğimizde Yapılan Değişiklikler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MR ve TOMOGRAFİ

Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimlerinin;

– Vakfımız ile anlaşmalı özel merkez ya da özel hastanelerde yaptırılması halinde anlaşma fiyatları üzerinden üyeden %10 katkı payı alınarak,

– Herhangi bir özel merkez veya hastane ile anlaşma sağlanmış illerde; çekimin anlaşmasız bir sağlık kuruluşunda yaptırılması durumunda üst limit TTBAÜT olmak kaydıyla acil hallerde üyeden %10 katkı payı, acil haller dışında ise üyeden %30 katkı payı alınarak,

– Herhangi bir özel merkez veya hastane ile anlaşma sağlanamamış illerde ise; üst limit TTBAÜT olmak kaydıyla üyeden %10 katkı payı alınarak,

ödemede bulunulacaktır.

DİŞ TEDAVİLERİ

İmplant:

İmplant diş tedavilerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılması halinde;

– Hayat boyu 4 adet implantla sınırlı olmak üzere,

– İmplant hekimlik ücretleri, Türk Diş Hekimleri Birliği Ağız ve Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinde yeralan liste fiyatları üzerinden,

– İmplant malzeme bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları baz alınarak,

ödenecektir.

Diş Tedavi Katkı Payı:

Vakfımız diş ünitlerinin bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde;

-Sağlık Merkezimiz ünitleri dışında yaptırılan (klinikte tedavisi yapılamayan ve dışarıya sevk edilen hastalar ile ortodonti ve implant tedavileri hariç) tüm diş tedavilerinde üyeden Ankara ve İzmir ilinde %25 katkı payı, İstanbul ilinde ise % 10 katkı payı alınarak,

-Ortodonti ve implant tedavilerinde ise %10 katkı payı alınarak,

ödemede bulunulacaktır.

Ünitlerin bulunmadığı diğer illerde ise, yaptırılacak tüm diş tedavilerinde üyeden % 10 katkı payı alınarak ödemede bulunulacaktır.

Diş tedavileri ile ilgili söz konusu yeni uygulamalar 01.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Diğer taraftan üyelerimizin gerek kendileri ve gerekse bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin durumlarında (evlilik, boşanma, soyadı değişikliği, işe başlama, öğrencilik vb.) herhangi bir değişiklik olması halinde, durum değişikliklerini Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri doğrultusunda en geç 15 gün içerisinde Vakfımıza bildirmeleri gerekmektedir. Başka bir sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı alma hakkı olduğu halde, durum değişikliğini bildirmemesi nedeniyle Vakfımızdan sağlık yardımı almaya devam eden veya yanlış bildirimde bulunması nedeniyle Vakfımızdan sağlık yardımı almaya başlayan üyeler tespit edildiğinde, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri dahilinde gerekli işlemler yapılarak yapılan harcamaların yasal faizi ile birlikte üyelerden tahsil edileceğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Yukarıda bahsedilen sağlık uygulamalarına dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/Guncel-Duyurular#

Tebliği için tıklayınız.