İmza Kampanyası İle İlgili Açıklama

Merhaba Değerli Dostlar,

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

Vakıfbank Emeklilerinden bir grup arkadaşımız; bir metin hazırlayıp imzaya açtılar. Metinde belirtilen istemlere katılırsanız imza koyar, katılmaz iseniz imza koymazsınız. Ne imzalamak yanlıştır ne de imzalamamak. Herkesin fikrine saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz.

Hazırlanan imza metni birden fazla isteği içermektedir. Hepsine katılıyor ve yasal çerçevede “imkansız” olduğunu bilerek hepsini onaylıyorsanız sorun yok imzalarsınız elbette. Düşünülmesi gereken konu metindeki bir-kaç konuya katılıp diğerlerine katılmamak üzerinedir. Ya da biri hariç hepsine katılıyor iseniz imza verip vermemek üzerine. İmzalar ya da imzalamazsınız. Ama hiç kimse diğer bir arkadaşını kararı nedeniyle eleştirmemeli, suçlamamalı.

Metne dair çekinceler:

— Vakıflarımızın güçlendirilmesinden yanayız, tasfiyesini istemiyoruz. En azından bugünkü koşullarda çabalarımız bu yönde. Ayrıca tasfiye kararı alınsa bile mevcut yasal zeminde varlıkların üyelerce paylaşılıp Vakfın faaliyetine son verilemeyeceğinin farkındayız.

— Hisse satışı konusunda kararın çalışan-emekli üyelerce birlikte uzman görüşlerine dayandırılarak alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu günden hiç bir şey belli değil iken satışı yönündeki isteğin gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca yayınlanan 696 sayılı KHK uyarınca nakit olamayacağı, ESV’nin de bu konuya bir dahli olmayacağı bir gerçek değil mi?.

— SGK’ya devir konusunda şu sıralarda yapılan aktif bir çalışma olmadığı bilinmektedir. Devir yasası yürürlükte olup, devir tarihinin belirlenme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Karar verildiğinde aynı statüdeki 17 kurum ile birlikte süreç başlayacaktır.

— Vakıflarımızın özerk, şeffaf, kararlar öncesinde üye temsilcilerinin yer alacağı komisyonda uzlaşı aranmasına talebine tamamen katılıyoruz. Ancak Bankanın garantörlük vasfı devam ettiği sürece kararlara müdahil olma hakkı olduğunun da bilincindeyiz ..

Yukarıdaki çekinceler nedeniyle Dernek tüzel kişiliği ile yani kurumsal olarak dernek üyelerimize metnin imzalanmasına dair çağrı yapmama kararı aldık.

Son karar Size aittir.
Saygılarımızla.

VBEMDER Genel Merkezi