Görev Dağılımı

Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulunun 22/02/2017 tarihli toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULU

Genel Başkan >>>>>>>>>>>>>>Ferda BARIŞ
Genel Başkan Yardımcısı >>>>>>>Ömer Nihat YÖRÜK
Mali Sekreter >>>>>>>>>>>>>>Ersan Sami GÜL
Genel Sekreter >>>>>>>>>>>>>Hikmet GÜNEY
Üye ve Sosyal İlişkiler Sorumlusu > Hasan Bayram YILDIZ
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Mehmet Ali DOĞAN
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Muhammet KARAKILÇIK
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ahmet DURSUN
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Fatih Fethi AKSOY