Genel Merkez Yönetim Kurulunda görev değişikliği

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hikmet GÜNEY’in Genel Sekreterlik görevinden istifası ile 17/10/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki görev dağılımı yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
VBEMDER Genel Merkez Yönetimi
Ferda BARIŞ >>>>>>>>>>>>>>> Genel Başkan
Ömer Nihat YÖRÜK >>>>>>>>>>> Genel Başkan Yardımcısı
Fatih Fethi AKSOY >>>>>>>>>>>> Genel Sekreter
Ersan Sami GÜL >>>>>>>>>>>>> Mali Sekreter
Hasan Bayram YILDIZ >>>>>>>>> Emekli İlişkileri ve Sosyal Faaliyetler Görevlisi
Mehmet Ali DOĞAN >>>>>>>>>> Üye
Muhammet KARAKILÇIK >>>>>>> Üye
Hikmet GÜNEY >>>>>>>>>>>>> Üye