Genel Merkez 15. Olağan Genel Kurul Sonuçları

12.Şubat.2014 günü yapılan 15. Olağan Genel Kurulu sonrasındaki ilk yönetim kurulu toplantısında derneğimiz Genel Merkezinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Genel Başkan >>> Ertan ERGİN
Genel Başkan Yard. >> Ramazan KARDEŞ
Mali Sekreter >> Ersan Sami GÜL
Genel Sekreter >> Ferda BARIŞ
Üye ve Sosyal İlişkiler
Sorumlusu >> Altan SAMATYALI
Üye >> Hasan Bayram YILDIZ
Üye >> Erdal ÇOLPAN
Üye >> İlhami ÖZATA
Üye >> Zerrin GÜVEL
Üye >> Yıldırım KAYĞUSUZ
Üye >> Mustafa Kazım KAYNAR

15. Olağan Genel Kurul Tutanağı.