17. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Delegelerimiz;
Derneğimizin 17. Olağan Genel Kurulu 19/02/2020 Çarşamba günü İçkale Hotel’de (Ankara) yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğün 17. maddesi gereği 26/02/2020 Çarşamba günü yapılacaktır.

GÜNDEM               

 1. Açılış ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması,
 2. Divan Kurulunun oluşturulması ve Divan Kuruluna imza yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabulü,
 4. Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabulü,
 5. Yönetim Kurulunun ibrası
 6. Denetleme Kurulunun ibrası
 7. Yıllık üyelik aidatı ve giriş aidat tutarlarının belirlenmesi
 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İl Temsilcilerinin Dernek çalışmaları için yaptıkları; ulaşım, konaklama ve yemek harcamalarına onay ve yetki verilmesi,
 9. Genel Merkezimizde çalışan personel ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ve konuklara sunulan yemek ve ikram masrafların karşılanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Derneğimizde bulunan T. Vakıflar Bankası T.A.O. Hisse Senetlerinin; tamamının veya bir kısmının satışı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 11. Derneğimize ait gayrimenkullerden halen Genel Merkez olarak kullanılan (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:69/16 ) dairenin satılması ve yeni bir gayrimenkul alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek şehir içi yol gideri limitlerinin belirlenmesi,
 13. Tahmini bütçenin sunumu ve müzakeresi,
 14. Üç yıl süre ile görev yapacak 9 (dokuz) Asil ve 7 (yedi) yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 15. Üç yıl süre ile görev yapacak 3 (üç) Asil ve 3 (üç) yedek Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
 16. Dilek ve temenniler,
 17. Kapanış.