Genel Merkez Yönetim Kurulunda görev değişikliği

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hikmet GÜNEY’in Genel Sekreterlik görevinden istifası ile 17/10/2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki görev dağılımı yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
VBEMDER Genel Merkez Yönetimi
Ferda BARIŞ >>>>>>>>>>>>>>> Genel Başkan
Ömer Nihat YÖRÜK >>>>>>>>>>> Genel Başkan Yardımcısı
Fatih Fethi AKSOY >>>>>>>>>>>> Genel Sekreter
Ersan Sami GÜL >>>>>>>>>>>>> Mali Sekreter
Hasan Bayram YILDIZ >>>>>>>>> Emekli İlişkileri ve Sosyal Faaliyetler Görevlisi
Mehmet Ali DOĞAN >>>>>>>>>> Üye
Muhammet KARAKILÇIK >>>>>>> Üye
Hikmet GÜNEY >>>>>>>>>>>>> Üye

32. Kuruluş Yıl Dönümümüz Kutlu Olsun…

Derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkürlerimizi sunarız. Ebediyete göç etmiş olanlara Allahtan rahmet; aramızda olanlara sağlık, mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. Siz değerli üyelerimizle birlikte nice yıllara. Saygılarımızla.
Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi

Tüzük

21 Şubat 2017 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen tüzük değişikliğinin yasal işlemleri tamamlanmış olup sisteme yüklenmiştir. Saygılarımızla.

Görev Dağılımı

Derneğimiz Genel Merkez Yönetim Kurulunun 22/02/2017 tarihli toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULU

Genel Başkan >>>>>>>>>>>>>>Ferda BARIŞ
Genel Başkan Yardımcısı >>>>>>>Ömer Nihat YÖRÜK
Mali Sekreter >>>>>>>>>>>>>>Ersan Sami GÜL
Genel Sekreter >>>>>>>>>>>>>Hikmet GÜNEY
Üye ve Sosyal İlişkiler Sorumlusu > Hasan Bayram YILDIZ
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Mehmet Ali DOĞAN
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Muhammet KARAKILÇIK
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ahmet DURSUN
Üye >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Fatih Fethi AKSOY

16. Olağan Genel Kurulumuz sonuçlanmıştır.

Sayın Üyelerimiz;

Dernek Genel Merkezimizin 16. Olağan genel kurulu birlik ve beraberlik içinde saygın bir şekilde tamamlanmıştır.

Dernek Genel Kurulunda ;

– Tüzüğümüzün 1-2-6-9-20-22-24-29-30-31-32-34-41 maddeleri oylanarak kabul görmüştür.
Genel Kurulun Görev ve Yetkilerini belirleyen 20.madde genel merkezin önerisi ile ‘’ Dernek Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Şubeler Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine aylık, hakkı huzur veya başka nam altında herhangi bir ücret ödenmez. Ancak gerekli görev yolculuklarında (Şehir içi- şehir dışı) kendilerine ödenecek yollukların miktarının üst sınırı ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ödeneğin üst sınırı Genel kurulca belirlenmesi ‘’ şeklinde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.

– 2017 yılı aidatımız 80 TL olarak belirlenmiştir.

– İşlem yetkileri ve ödeneklerin üst sınırları belirlenmiştir.

– Yapılan seçim sonrası 3 yıl süre için

YÖNETİM KURULU ASİL YEDEK
1 Ferda BARIŞ
2 Ö. Nihat YÖRÜK
3 E. Sami GÜL
4 F. Fatih AKSOY
5 Hikmet GÜNEY
6 Hasan Bayram YILDIZ
7 Muhammet KARAKILÇIK
8 Ahmet DURSUN
9 Mehmet Ali DOĞAN

DENETİM KURULU ASİL
1 Rafet KOÇ
2 Erdal ÇOLPAN
3 Güner BAYRAKTUTAR

Şeklinde sonuçlanmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

16. Olağan Genel Kurul toplantısı

Değerli Delegelerimiz;

Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurulu 21/02/2017 Salı günü saat 11.00’de Esila Hotel (G.M.K. Bulvarı No:109 Maltepe/ANKARA )’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğün 17. maddesi gereği 28/02/2017 Salı günü saat 11.00’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması,
2. Divan Kurulunun oluşturulması,
3. Divan Kuruluna imza yetkisinin verilmesi,
4. Dernek tüzük değişiklik tasarısının (Madde 1, 2, 6, 7, 9, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32,34, 41, Geçici Madde 1 ve 2) görüşülmesi ve oylanması,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,
6. Denetleme Kurulu denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
7. YK ve DK üyeleri ile il temsilcilerinin dernek çalışmaları için yaptıkları ulaşım konaklama ve yemek bedeli harcamalarına onay ve yetki verilmesi,
8. Ödenen cezaların görüşülmesi,
9. Genel Merkezimizde çalışan personeller ile YK-DK üyeleri ve konuklarına sunulan yemek ve ikram masrafların karşılanma onayı ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisse senetlerinin satışı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Günün ihtiyaçlarını karşılayacak web sitesi tasarımı için harcama yetkisi verilmesi
12. Yönetim Kurulunun ibrası,
13. Denetleme Kurulunun ibrası,
14. Yıllık Üyelik aidat ve giriş aidat tutarlarının belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine ödenecek şehir içi yol ücreti limitlerinin belirlenmesi,
16. Tahmini bütçenin sunumu ve müzakeresi,
17. Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
18. Üç yıl süre ile görev yapacak Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
19. Dilek ve temenniler,
20. Kapanış.