Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 2018 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın (“Banka”) ve konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklarının 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746793