Özel Sosyal Güvenlik Vakfı İle İlgili Son Gelişmeler (Aralık 2023)

Değerli Üyelerimiz,

Hepinizin bildiği üzere özel sosyal güvenlik vakfımızın finansal varlıklarının bir kısmının bireysel emeklilik sisteminde değerlendirmesine yönelik olarak çalışmalara başlanmış ve 2023 yılının Ocak ayından başlamak üzere de vakıf yönetimince Ankara, İzmir ve İstanbul’da konuyla ilgili olarak emeklerimize yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmişti.

Bilgilendirme toplantılarının ardından Vakıf Yönetimimizce bir yandan konuya ilişkin altyapı çalışmaları sürdürülmüş ve bir yandan da her ne kadar kanunda açık ve net olarak yer almasa da konunun altyapısıyla ilgili (üye oluru, temlik, dul-yetim maaşı vs) netleşmesi gereken hususlarla ilgili sigortacılık düzenleme ve denetleme Kurumu’na yazılı olarak bir kaç kez görüş sorulmuş ve söz konusu sorulara ilgili kurumun çok geç sürelerde cevap verdiği istihbar edilmiştir.

Geçiş sürecinin yaklaşık 6 aylık bir süreyi kapsayabileceğinin Aktüer Ali Haydar bey tarafından değerlendirilmesi ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ÖSGV’ın ilgili sorularına geç cevap vermesi de dikkate alındığında, her ne kadar taslak Vakıf Senedinde son aşamaya gelinmiş olsa da maalesef ilk resmi aşaması Olağanüstü Genel Kurul olan BES’e geçiş sisteminin 2023 yılına yetişmesi imkan dahilinde değildir ve bu nedenle sürenin uzatılması gerekmekte olup, konuya ilişkin girişimlerin sürdürüldüğü de bilinmektedir.

Değerli Üyelerimiz;

Dileğimiz, sürenin uzatılarak ÖSGV’a daha faydalı olacağına inandığımız BES’e geçişin gerçekleşmesi hususunun Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülmesidir.

BES’e geçiş olsa da olmasa da Derneğimizin, tüm emeklilerimizin yani hepimizin olmazsa olmazı; ÖSGV Vakıf Senedimizin 7 ve 8. maddelerin değiştirilmesi olup, bu konuya Vakıf Yönetimimiz de son derece makul yaklaştığı bilinmektedir.

Konu Derneğimizce yakından takip edilmekte olup, önümüzdeki süreçte olası gelişmeler hakkında siz Değerli Üyelerimiz anında bilgilendirilecektir.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği